iPhone - Vizuālais balss pasts

background image

Vizuālais balss pasts

Balss pasta iestatīšana

iPhone tālrunī vizuālais balss pasts ļauj redzēt ziņojumu sarakstu un izvēlēties, kurus ziņojumus
klausīsities un kurus izdzēsīsit, un jums nav jāklausās norādījumi un iepriekšējie ziņojumi.

Piezīme. Vizuālais balss pasts var nebūt pieejams visās vietās vai var būt pieejams kā atsevišķs
pakalpojums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar operatoru. Ja vizuālais balss pasts
nav pieejams, pieskarieties Voicemail un izpildiet balss norādījumus, lai piekļūtu ziņojumiem.

Neatbildēto zvanu un nedzirdēto

balss pasta ziņojumu skaits

Kad pirmoreiz pieskaraties Voicemail, iPhone piedāvā izveidot balss pasta paroli un ierakstīt
balss pasta sveicienu.
Lai mainītu sveicienu: pieskarieties Voicemail, pieskarieties Greeting, pēc tam pieskarieties
Custom. Pieskarieties Record un pasakiet sveicienu. Kad esat pabeidzis, pieskarieties Stop.
Lai noklausītos sveicienu, pieskarieties Play. Lai ierakstītu atkārtoti, vēlreiz pieskarieties Record.
Kad esat apmierināts ar rezultātu, pieskarieties Save.

Izmantot operatora noklusēto
sveicienu

Pieskarieties Voicemail, pieskarieties Greeting, pēc tam pieskarieties
Default.

Iestatīt jauna balss pasta signālu

Dodieties uz Settings > Sounds, pēc tam ieslēdziet iespēju New Voicemail.
Par katru jaunu balss pasta ziņojumu tiek atskaņots viens brīdinājuma
signāls.
Ja zvana/klusuma slēdzis ir izslēgtā stāvoklī, iPhone signālus neatskaņo.

Mainīt balss pasta paroli

Dodieties uz Settings > Phone > Change Voicemail Password.

65

5. nodaļa

Phone

background image

Balss pasta pārbaude

Kad pieskaraties Phone, iPhone parāda neatbildēto zvanu un neatskaņoto balss pasta ziņojumu
skaitu.

Pieskarieties Voicemail, lai redzētu ziņojumu sarakstu.

Velciet atskaņošanas

atzīmi, lai pārietu uz

jebkuru ziņojuma vietu.

Nedzirdētie

ziņojumi

Atskaņot/pauze

Kontaktinformācija

Meklēšanas josla

Skaļrunis (Audio, ja ir

pievienota Bluetooth

ierīce. Pieskarieties, lai

izvēlētos audio izeju.)

Atzvanīt

Lai noklausītos balss pasta ziņojumu: pieskarieties Voicemail, pēc tam pieskarieties
ziņojumam.
Ja ziņojumu esat jau dzirdējis, pieskarieties tam vēlreiz, lai to noklausītos atkārtoti. Izmantojiet
taustiņus un , lai pauzētu un atsāktu atskaņošanu.

Atskaņotie ziņojumi tiek glabāti, līdz tos izdzēš operators.

Lai noklausītos balss pastu no cita
tālruņa:

piezvaniet uz savu numuru vai operatora piekļuves numuru.

Ziņojumu dzēšana

Lai izdzēstu ziņojumu: Velciet švīku pāri ziņojumam vai pieskarieties tam un pieskarieties
Delete.

Piezīme. Dažās teritorijās izdzēstos vizuālā balss pasta ziņojumus neatgriezeniski var izdzēst
operators.

Noklausīties izdzēstu ziņojumu

Pieskarieties Deleted Messages (saraksta beigās), pēc tam pieskarieties
ziņojumam.

Atcelt ziņojuma dzēšanu

Pieskarieties Deleted Messages (saraksta beigās), pēc tam pieskarieties
Undelete.

Neatgriezeniski izdzēst ziņojumus Pieskarieties Deleted Messages (saraksta beigās), pēc tam pieskarieties

Clear All.

66

5. nodaļa5

Phone