iPhone - Starptautiski zvani

background image

Starptautiski zvani

Starptautisku zvanu veikšana no mājas tīkla

Lai saņemtu informāciju par starptautisku zvanu veikšanu no mājas tīkla, tostarp informāciju par
izcenojumiem un citām izmaksām, sazinieties ar operatoru vai dodieties uz operatora tīmekļa
vietni.

68

5. nodaļa5

Phone

background image

iPhone tālruņa izmantošana ārzemēs

Ceļojot ārzemēs, jūs, iespējams, joprojām varēsit izmantot iPhone tālruni zvanu veikšanai,
īsziņu sūtīšanai un saņemšanai, programmu lietošanai un interneta pārlūkošanai atkarībā no
pieejamajiem tīkliem.
Lai aktivizētu starptautisko viesabonēšanu: sazinieties ar operatoru, lai saņemtu informāciju
par pieejamību un izmaksām.

Svarīgi.

Var tikt pieprasīta maksa par balss zvaniem, īsziņām un datu viesabonēšanu. Lai

izvairītos no maksas par tālruņa zvaniem un datiem, kas tiek piegādāti pa mobilo tīklu (ieskaitot
vizuālo balss pastu) laikā, kad esat ārpus sava operatora tīkla un veicat viesabonēšanu, izslēdziet
iespējas Voice Roaming un Data Roaming.

Ja izmantojat iPhone 4S tālruni, kas aktivizēts darbam CDMA tīklā, jūs, iespējams, varēsit veikt
viesabonēšamu GSM tīklos, ja tālrunī būs ievietota SIM karte. Sk. “SIM kartes ievietošana” 14. lpp
Veicot viesabonēšanu GSM tīklā, iPhone tālrunim ir piekļuve GSM tīkla funkcijām. Var tikt
pieprasīta maksa. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar operatoru.

Ieslēgt CDMA tīklā pakalpojumu
Voice Roaming

Dodieties uz Settings > General > Network.
Iespējas Voice Roaming izslēgšana deaktivizē tālruņa zvanus laikā, kad
esat ārpus sava operatora tīkla.

Izslēgt iespēju Data Roaming

Dodieties uz Settings > General > Network.
Iespējas Data Roaming izslēgšana deaktivizē datu pārraidi pa mobilo tīklu.
Programmas, kas ir atkarīgas no piekļuves internetam, tiek deaktivizētas,
ja vien iPhone tālrunim nav piekļuves internetam, izmantojot Wi-Fi
savienojumu. Vizuālā balss pasta piegāde viesabonēšanas laikā tiek
apturēta, ja vien jūsu operators šo pakalpojumu nepiedāvā bez maksas.

Iestatīt iPhone tālrunī, ka, zvanot
no citas valsts, tālrunim pašam
jāpievieno pareizs prefikss

Dodieties uz Settings > Phone, pēc tam ieslēdziet iespēju International
Assist (nav visur pieejama). Atrodoties ārpus ASV, tā ļauj izmantot
kontaktus un izlasi zvanu veikšanai uz ASV bez nepieciešamības tiem
pievienot prefiksu vai valsts kodu.

Iestatīt izmantojamo operatoru

Dodieties uz Settings > Carrier. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja ceļojat
ārpus sava operatora tīkla vai izmantojat operatoru, kuram ar jūsu
pakalpojumu sniedzēju ir noslēgts viesabonēšanas līgums. Lai saņemtu
plašāku informāciju, sk. “Carrier” 177. lpp

Lietot GSM tīklus ārzemēs,
izmantojot CDMA tīklam aktivizētu
iPhone tālruni

Dodieties uz Settings > Network > Roaming, pēc tam izslēdziet
iestatījumu International CDMA.

Lai saņemtu balss pastu, kad nav
pieejams vizuālais balss pasts:

piezvaniet uz savu numuru (CDMA tīklā sastādiet savu numuru un
pievienojiet #) vai uz cipartastatūras pieskarieties ciparam “1” un turiet.

Izslēgt mobilos datus

Dodieties uz Settings > General > Network.

Izslēgt mobilos pakalpojumus

Dodieties uz ekrānu Settings, pieskarieties Airplane Mode, lai ieslēgtu šo
režīmu, pēc tam pieskarieties Wi-Fi un ieslēdziet iespēju Wi-Fi.
Ienākošie tālruņa zvani tiek nosūtīti uz balss pastu. Lai atkal veiktu un
saņemtu zvanus un piekļūtu balss pasta ziņojumiem, izslēdziet lidmašīnas
režīmu.

69

5. nodaļa

Phone