iPhone - Programmas Phone opciju iestatīšana

background image

Programmas Phone opciju iestatīšana

Sadaļā Settings dodieties uz Phone ar mērķi:

redzēt sava iPhone tālruņa numuru;

Â

ieslēgt vai izslēgt zvanu pāradresāciju, zvanu gaidīšanu un zvanītāja ID (GSM);

Â

ieslēgt vai izslēgt surdorežīmu;

Â

mainīt balss pasta paroli (GSM);

Â

ieslēgt vai izslēgt starptautisko numuru sastādīšanas palīdzību — zvanot uz ASV no ārzemēm,

Â

šī funkcija ļauj izmantot kontaktu katalogā un izlasē saglabātos numurus bez nepieciešamības
pievienot prefiksu vai valsts kodu (GSM);
aizslēgt SIM karti, lai tā pieprasītu ievadīt PIN kodu ikreiz, kad ieslēdzat iPhone (obligāta dažu

Â

operatoru prasība).

Sadaļā Settings dodieties uz FaceTime ar mērķi:

ieslēgt vai izslēgt iestatījumu funkciju FaceTime;

Â

lietot funkcijai FaceTime savu Apple ID;

Â

pievienot funkcijai FaceTime e-pasta adresi.

Â

Lai iestatītu zvana signālus, vibrācijas opcijas un jauna balss pasta saņemšanas signālu, dodieties
uz Settings > Sounds. Sk. arī “Skaņas un zvana/klusuma slēdzis” 177. lpp

70

5. nodaļa5

Phone