iPhone - Favorites

background image

Favorites

Iespēja Favorites ļauj ātri piekļūt biežāk lietotajiem tālruņa numuriem.
Lai kontakta tālruņa numuru pievienotu izlasei: Pieskarieties Contacts, pēc tam izvēlieties
kontaktu. Pieskarieties “Add to Favorites”. Izvēlieties tālruņa numuru vai e-pasta adrese
(FaceTime zvaniem). iPhone 4 vai jaunākā modelī izvēlieties, vai numurs jāsaglabā kā balss vai
FaceTime numurs.

Lai zvanītu izlasē iekļautam numuram, pieskarieties Favorites un izvēlieties kontaktu. Ja blakus
vārdam ir ikona , iPhone veic FaceTime zvanu.

Pievienot izlasei kontaktu no
pēdējo zvanu saraksta

Pieskarieties Recents un blakus kontakta vārdam pieskarieties

, pēc tam

pieskarieties “Add to Favorites”.

Dzēst kontaktu no izlases

Pieskarieties Favorites un pieskarieties Edit. Pēc tam blakus kontaktam vai
numuram pieskarieties

un pieskarieties Remove.

Pārkārtot izlases sarakstu

Pieskarieties Favorites un pieskarieties Edit. Pēc tam pavelciet blakus
kontaktam esošo ikonu uz jauno vietu sarakstā.