iPhone - FaceTime

background image

Piezīme. Funkcija FaceTime var nebūt pieejama visās teritorijās.
Lai veiktu FaceTime zvanu: ekrānā Contacts izvēlieties vārdu, pēc tam pieskarieties FaceTime,
pēc tam pieskarieties tālruņa numuram vai e-pasta adresei, ko persona izmanto FaceTime
zvaniem.
Lai piezvanītu cilvēkam, kas lieto iPhone 4 vai jaunāku modeli, varat vispirms veikt balss zvanu
un pēc tam pieskarties FaceTime.

Kad ir izveidots balss zvans, jūsu ekrānā tiek parādīta sarunbiedra seja. Ieliktnis parāda, ko redz
sarundiedrs. Pagrieziet iPhone, lai izmantotu funkciju FaceTime ainavorientācijā.

Pārslēgt kameras

Velciet attēlu

uz jebkuru stūri.

Izslēgt mikrofonu (jūs redzat un dzirdat,

bet zvanītājs redz, bet nedzird)

64

5. nodaļa5

Phone

background image

Ja jūsu Wi-Fi tīkls nav pieejams (piem., atrodaties ārpus tā diapazona), ir iespēja piezvanīt uz
numuru, izmantojot balss zvanu.

Piezīme. Ja veicat FaceTime videozvanu, jūsu tālruņa numurs tiek parādīts arī tad, ja ir bloķēts
vai izslēgts zvanītāja ID.

Veiktu FaceTime zvanu, izmantojot
Siri vai balss vadību

Nospiediet sākuma pogu un turiet, līdz dzirdat signālu. Ja izmantojat Siri
(iPhone 4S), varat arī vienkārši turēt iPhone tālruni pie savas auss, kad ir
ieslēgts ekrāns. Pasakiet “FaceTime” un tās personas vārdu, kurai zvanāt.

Bloķēt FaceTime zvanus

Dodieties uz Settings > FaceTime un izslēdziet iestatījumu
FaceTime. Deaktivizēt funkciju FaceTime var arī sadaļā Restrictions.
Sk. “Restrictions” 182. lpp

Izmantot funkcijai FaceTime savu
Apple ID vai e-pasta adresi

Dodieties uz Settings > FaceTime, pēc tam pieskarieties “Use your Apple ID
for FaceTime” vai Add An Email. Sk. “FaceTime” 64. lpp