iPhone - Contacts

background image

Contacts

Kontaktam atbilstošajā ekrānā Info ar vienu skārienu varat veikt tālruņa zvanu, izveidot e-pasta
ziņojumu, noteikt viņu atrašanās vietu u.c. Sk. “Kontaktu meklēšana” 135. lpp