iPhone - Teksta diktēšana

background image

Teksta diktēšana

Ja pakalpojums Siri ir ieslēgts, varat arī diktēt tekstu. Sk. “Teksta diktēšana” 28. lpp

Lai arī pastāv iespēja veidot e-pasta ziņojumus, īsziņas un citus tekstus tieši ar pakalpojumu Siri,
bieži vien diktēšanas funkcija var izrādīties noderīgāka. Diktēšanas funkcija ļauj rediģēt tekstu,
nevis to pilnībā aizstāt. Tā arī ļauj vairāk laika veltīt domāšanai, kad sastādāt tekstu.

Siri uztver pauzes kā apliecinājumu tam, ka esat uz brīdi pārstājis runāt, un izmanto iespēju
atbildēt. Lai arī tas ļauj uzturēt dabīgu dialogu ar pakalpojumu Siri, pakalpojums var pārtraukt
jūs brīdī, kad vēl neesat pabeidzis darbu, jo uz mirkli esat aizdomājies. Diktēšana ļauj ieturēt
pauzes tik bieži, cik nepieciešams, un atsākt runāt tad, kad esat gatavs.

58

4. nodaļa4

Siri

background image

Varat arī sākt teksta sastādīšanu ar pakalpojumu Siri, bet turpināt, izmantojot diktēšanu.
Piemēram, varat ar Siri izveidot e-pasta ziņojumu un pēc tam pieskarties melnrakstam, lai
atvērtu ziņojumu programmā Mail. Programmā Mail varat pabeigt vai rediģēt ziņojumu, kā arī
veikt citas izmaiņas, piemēram, pievienot vai noņemt adresātus, labot tēmu vai mainīt kontu, no
kura jāsūta e-pasta ziņojums.

59

4. nodaļa

Siri