iPhone - Siri un programmas

background image

Siri un programmas

Pakalpojums Siri darbojas ar vairākumu iPhone 4S tālrunī iebūvēto programmu, un tas izmanto
programmas, kuras nepieciešamas jūsu pieprasījumu izpildei. Siri zina, vai lietojat programmu,
tāpēc varat atsaukties uz ekrāna elementiem. Piemēram, ja lasāt ziņojumu programmā Mail,
varat pateikt “Reply, I like it”.

Phone

Izmantojiet pakalpojumu Siri, lai veiktu tālruņa zvanu vai FaceTime zvanu. Varat pieminēt savus
ģimenes locekļus, draugus un kolēģus, kas reģistrēti programmā Contacts, vai teikt, kāds tālruņa
numurs jāizmanto.

Piemēri:

Call Jennifer Wright mobile

Â

Call Susan on her work phone

Â

Call 408 555 1212

Â

Call home

Â

FaceTime Lisa

Â

46

4. nodaļa4

Siri

background image

Ja nosaucat gan vārdu, gan uzvārdu, parasti ir skaidrs, kam vēlaties zvanīt, taču jūs varat nosaukt
vienu vai otru, un Siri parūpēsies par pārējo. Siri vispirms pārbauda izlases sarakstu un, ja tiek
atrasta atbilstība, zvana uz atbilstošo numuru. Pēc tam Siri pārbauda visus jūsu kontaktus. Ja
šāds vārds ir vairākiem cilvēkiem, Siri jautā, kuram no viņiem vēlaties zvanīt. Siri arī jautā, kuru
tālruņa numuru izmantot, ja sarakstā ir vairāki numuri.

Varat arī lūgt pakalpojumam Siri piezvanīt uz kontaktu katalogā reģistrētu uzņēmumu.

Lai Siri zinātu, kura persona jums ir padomā, kad lūdzat veikt zvanu, noteikti iepazīstiniet sevi ar
Siri. Sk. “Savas personiskās informācijas sniegšana pakalpojumam Siri” 43. lpp

Pārtraukt tālruņa zvanu, kas
izveidots ar Siri palīdzību

Pirms tiek atvērta programma Phone, nospiediet sākuma pogu . Ja
tālruņa zvans jau tiek veikts, pieskarieties End.

Music

Lūdziet pakalpojumam Siri atskaņot dziesmu, albumu vai atskaņošanas sarakstu. Pārtrauciet
atskaņošanu, pēc tam turpiniet to. Izvēlieties noskaņu, norādot noteikta veida mūziku.

Vai varat vienkārši pateikt “Play” un ļaut pakalpojumam Siri veikt izvēli jūsu vietā. Ja neatpazīstat
dziesmu, uzdodiet pakalpojumam Siri jautājumu “What’s playing?”.

Šeit norādīts, kā dažādos veidos varat likt pakalpojumam Siri atskaņot mūziku:

Play The Light of the Sun

Â

Play Trouble

Â

Play Taking Back Sunday shuffled

Â

Play Alicia Keys

Â

Play some blues

Â

Play my party mix

Â

Shuffle my roadtrip playlist

Â

Play

Â

Pause

Â

Resume

Â

Skip

Â

Lai dzirdētu dziesmas, kas līdzīgas pašreiz atskaņotajai, sakiet “Genius”. (Siri izveido pagaidu
Genius atskaņošanas sarakstu, taču tas netiek saglabāts.)

47

4. nodaļa

Siri

background image

Messages

Varat sūtīt īsziņas, likt pakalpojumam Siri lasīt ziņas jums priekšā, kā arī atbildēt uz saņemtajām
ziņām.

Iekļaujiet īsziņas saņēmēja vārdu vai pagaidiet, līdz Siri pajautā, kam vēlaties ziņu sūtīt. Varat
sūtīt īsziņu uz tālruņa numuru un varat sūtīt ziņu vairākiem cilvēkiem vienlaikus.

Lai sūtītu īsziņu, sakiet, piemēram:

Tell Susan I’ll be right there

Â

Send a message to Jason Russell

Â

Send a message to Lisa saying how about tomorrow?

Â

Send a message to Susan on her mobile saying I’ll be late

Â

Send a message to 408 555 1212

Â

Text Jason and Lisa where are you?

Â

Lai redzētu vai dzirdētu saņemtās ziņas, varat teikt:

Read me my messages

Â

Show my new texts

Â

Read it again

Â

Ja esat tikko saņēmis īsziņu vai lasāt iepriekš saņemtu ziņu, varat vienkārši teikt:

Reply that’s great news

Â

Tell him I’ll be there in 10 minutes

Â

Call her

Â

Siri izprot kontekstu un zina, kam adresēt atbildi.

Pirms sūtāt sastādīto ziņu, Siri to parāda vai nolasa jums to priekšā, lai pārliecinātos, vai ziņas
teksts ir pareizs. Kad Siri jautā, vai sūtīt ziņu, varat atbildēt šādi:

Change it to: Call me tomorrow

Â

Add: See you there question mark

Â

No, send it to Bob

Â

No (lai paturētu ziņojumu vai ziņu, to nesūtot)

Â

Cancel

Â

Vai vēlaties pievienot ziņai smaidiņu? Tad, protams, jāsaka “smiley face”. :-)

48

4. nodaļa4

Siri

background image

Ziņu rediģēšana
Ja rakstāt īsziņu ar Siri palīdzību, taču tā īsti neatbilst jūsu vēlmēm, varat lūgt pakalpojumam
Siri to izmainīt. Ja teksts lielos vilcienos ir pareizs, tā vietā ieteicams to rediģēt. Kad Siri piedāvā
pārskatīt ziņas tekstu, pieskarieties ziņas burbulim, lai atvērtu ziņu programmā Messages. Pēc
tam varat rediģēt ziņu, ievadot rakstzīmes vai rediģējot. Sk. “Teksta diktēšana” 58. lpp

Calendar

Pievienojiet kalendāram pasākumus, mainiet esošus pasākumus vai noskaidrojiet, kas jums
ieplānots. Pasākuma izveides laikā varat norādīt laiku, vietu, nosaukumu un cilvēkus, ko vēlaties
uzlūgt.

Lai izveidotu notikumu:

Set up a meeting at 9

Â

Set up a meeting with Michael at 9

Â

Meet with Lisa at noon

Â

Set up a meeting about hiring tomorrow at 9 a.m.

Â

New appointment with Susan Park Friday at 3

Â

Schedule a planning meeting at 8:30 today in the boardroom

Â

Lai mainītu vai atceltu notikumu:

Move my 3 p.m. meeting to 4:30

Â

Reschedule my appointment with Dr. Manning to next Monday at 9 a.m.

Â

Add Lisa to my meeting with Jason

Â

Cancel the budget review meeting

Â

Lai pakalpojumam Siri uzdotu jautājumus par pasākumiem:

What does the rest of my day look like?

Â

What’s on my calendar for Friday?

Â

When is my next appointment?

Â

When am I meeting with Michael?

Â

Where is my next event?

Â

Kad veidojat vai maināt pasākumu vai uzdodat par to jautājumus, Siri parāda informāciju par
pasākumu. Lai saņemtu papildinformāciju, pieskarieties pasākumam.

Reminders

Siri ļauj ātri un ērti iestatīt atgādinājumu.

49

4. nodaļa

Siri

background image

Lai izveidotu atgādinājumu, sakiet, piemēram:

Remind me to call mom

Â

Remember to take an umbrella

Â

Remind me take my medicine at 6 a.m. tomorrow

Â

Remind me when I leave to call Jason

Â

Remind me to finish the report by 6

Â

Pakalpojums Siri lūdz informāciju, kas tam nepieciešama, lai izveidotu atgādinājumu, tostarp
datumu, laiku un vietu.

Ja iekļausit informāciju par pasākuma norises vietu, Siri varēs atgādināt par to, kad tuvosities
šai vietai vai attālināsities no tās. Vieta var būt jūsu pašreizējā atrašanās vieta (“here”) vai
programmā Contacts reģistrēta adrese. Kā pakalpojumam Siri darīt zināmu savu mājas un darba
adresi, sk. “Savas personiskās informācijas sniegšana pakalpojumam Siri” 43. lpp

Remind me to call my mom when I get home

Â

Remind me when I get to the office to call my wife

Â

Remind me to pick up flowers when I leave here

Â

Remind me to check the time when I get back here

Â

Atgādinājumi tiek pievienoti noklusētajam atgādinājumu sarakstam.
Lai iestatītu noklusēto sarakstu programmai Reminders: dodieties uz Settings > “Mail,
Contacts, Calendars” > Default List.

Lai veidotu sarakstu ar atgādinājumiem, kuriem nav konkrētas vietas un laika:

Remember to buy milk

Â

Add eggs to my groceries list

Â

Ja Siri jautā, kad vēlaties atgādinājumu saņemt, varat teikt “never”.

Ja saraksts ir redzams programmā Reminders, varat tam pievienot tekstu, vienkārši pasakot
“Add”:

Add eggs

Â

Ja veidojat atgādinājumu ar pakalpojuma Siri palīdzību, tas parāda tekstu, lai varat to
apstiprināt.

50

4. nodaļa4

Siri

background image

Varat apstiprināt, atcelt vai paziņot pakalpojumam Siri, ka vēlaties ko mainīt:

Change the time to 7

Â

Make it Tuesday instead

Â

Change that to: Get the car washed and waxed

Â

Move it to my Work list

Â

Move it to my Personal list

Â

Kad esat apstiprinājis atgādinājumu, varat tam pieskarieties, lai atvērtu programmu Reminder
un redzētu atgādinājumu un tā datus.

Maps

Izmantojiet pakalpojumu Siri, lai atrastu vietas, saņemtu pārvietošanās norādījumus un skatītu
satiksmes noslodzi. Piemēri:

How do I get home?

Â

Show 1 Infinite Loop Cupertino California

Â

Directions to my dad’s work

Â

What’s the traffic like getting home?

Â

Find coffee near me

Â

Find some burger joints in Baltimore

Â

Find a gas station within walking distance

Â

Good Mexican restaurants around here

Â

Ja uzdodat jautājumu par vietu, Siri parāda to kartē. Dažreiz Siri uzreiz pāriet uz programmu
Maps, taču varat arī pats pieskarties kartei un tādējādi atvērt programmu Maps, ja Siri to
neizdara.

51

4. nodaļa

Siri

background image

Siri var atbildēt, piedāvājot iespēju sarakstu. Ja, piemēram, uzdodat jautājumu par labāko
burgeru restorānu, Siri meklē restorānus, kur piedāvā hamburgerus, un sakārto tos sarakstā
atbilstoši attālumam. Ja jautājat labāko burgeru restorānu jūsu tuvumā, Siri kārto sarakstu pēc
ranga. Lai kārtotu sarakstu citādi, vienkārši pajautājiet “which is the best?” vai “which is the
closest?”.

Mail

Izmantojot pakalpojumu Siri, varat sūtīt pastu, pārbaudīt pastu un atbildēt uz saņemto pastu.

Pasta ziņojumam ir nepieciešams vismaz viens adresāts, tēmas rinda (pasakiet “about”) un
ziņojuma teksts. Taču neuztraucieties — jums tas viss nav jāpasaka vienā teikumā. Siri jautās par
lietām, kas nepieciešamas e-pasta ziņojuma pabeigšanai.

Lai nosūtītu kādam e-pasta ziņojumu:

Email Lisa about the trip

Â

New email to Susan Park

Â

Mail Dad about the rent check

Â

Email Dr. Manning and say I got the forms, thanks

Â

Mail Lisa and Jason about the party and say I had a great time

Â

Lai pārbaudītu savu pastu:

Check email

Â

Any new email from Michael today?

Â

52

4. nodaļa4

Siri

background image

Show new mail about the lease

Â

Show the email from Lisa yesterday

Â

Lai atbildētu uz e-pastu:

Reply Dear Susan sorry about the late payment

Â

Call him at work

Â

Pirms e-pasta ziņojuma sūtīšanas Siri to parāda vai nolasa jums priekšā, lai jūs varētu
pārliecināties, vai ziņojuma teksts ir pareizs. Kad Siri jautā, vai sūtīt e-pasta ziņojumu, varat
atbildēt šādi:

Change it to say: Check’s in the mail

Â

Add John (lai iekļautu vēl vienu adresātu)

Â

Change subject to: This weekend

Â

E-pasta ziņojuma rediģēšana
Ja rakstāt e-pasta ziņojumu ar Siri palīdzību, taču tas īsti neatbilst jūsu vēlmēm, varat lūgt
pakalpojumam Siri to izmainīt. Ja teksts lielos vilcienos ir pareizs, tā vietā varat tekstu rediģēt.
Pieskarieties ziņojumam, lai to atvērtu programmā Mail, pēc tam rediģējiet to, ievadot tekstu vai
diktējot. Sk. “Teksta diktēšana” 58. lpp

Weather

Izmantojiet pakalpojumu Siri, lai saņemtu informāciju par laikapstākļiem. Ja nenorādāt vietu, Siri
pieņem, ka jūs interesē laikapstākļi jūsu pašreizējā atrašanās vietā. Ja nenorādāt laiku, Siri parāda
šīsdienas prognozi, taču varat jautāt par laikapstākļiem, kas gaidāmi jebkurā brīdī nākamās
nedēļas garumā.

What’s the weather for today?

Â

What’s the weather for tomorrow?

Â

Will it rain in Cupertino this week?

Â

What’s the forecast for this evening?

Â

How’s the weather in Tampa right now?

Â

How hot will it be in Palm Springs this weekend?

Â

What’s the high for Anchorage on Thursday?

Â

What’s the temperature outside?

Â

How windy is it out there?

Â

When is sunrise in Paris?

Â

53

4. nodaļa

Siri

background image

Stocks

Izmantojiet pakalpojumu Siri, lai uzzinātu interesējošo akciju kursu. Uzziniet tirgus kapitalizācijas
koeficientu vai cenas/peļņas attiecību. Uzdodiet jautājumus par konkrētiem indeksiem vai
situāciju kopumā. Piemēri:

What’s Apple’s stock price?

Â

What’s Apple’s P/E ratio?

Â

What did Yahoo close at today?

Â

How’s the Nikkei doing?

Â

How are the markets doing?

Â

What’s the Dow at?

Â

Clock

Izmantojiet pakalpojumu Siri, lai iestatītu rīta modinātāju, iestatītu taimeri kūkai cepeškrāsnī vai
uzzinātu, cik ir pulkstenis jūsu ārzemju ceļojuma galapunktā.

Lai iestatītu vai mainītu modinātāju laiku:

Wake me up tomorrow at 7 a.m.

Â

Set an alarm for 6:30 a.m.

Â

Wake me up in 8 hours

Â

Change my 6:30 alarm to 6:45

Â

Turn off my 6:30 alarm

Â

Delete my 7:30 alarm

Â

54

4. nodaļa4

Siri

background image

Kad iestatāt brīdinājumu, Siri to parāda ekrāna, lai jūs varētu pārliecināties, vai tas ir pareizs.
Varat pieskarties slēdzim, lai ieslēgtu vai izslēgtu brīdinājumu. Pieskarieties modinātājam, lai to
atvērtu programmā Clock.

Lai pajautātu par datumu un laiku:

What time is it?

Â

What time is it in Berlin?

Â

What is today’s date?

Â

What’s the date this Saturday?

Â

Siri parāda jums pulksteni. Pieskarieties tam, lai atvērtu programmu Clock.

Lai lietotu taimeri:

Set the timer for ten minutes

Â

Show the timer

Â

Pause the timer

Â

Resume

Â

Reset the timer

Â

Stop it

Â

55

4. nodaļa

Siri

background image

Siri parāda taimeri. Pieskarieties tam, lai atvērtu programmu Clock.

Contacts

Siri izmanto ierakstus programmā Contacts, lai atrastu adreses, meklētu tālruņa numurus un citu
informāciju, kā arī brīdinātu par kāda cilvēka dzimšanas dienu. Siri pat zina, kas ir jūsu radinieki,
kuri norādīti jūsu personiskajā kontakta kartē. Sk. “Savas personiskās informācijas sniegšana
pakalpojumam Siri” 43. lpp

Lai iegūtu informāciju par kontaktiem, varat teikt:

What’s Michael’s address?

Â

What is Susan Park’s phone number?

Â

When is my wife’s birthday?

Â

Show Jennifer’s home email address

Â

What’s my brother’s work address?

Â

Lai atrastu kontaktus:

Show Jason Russell

Â

Find people named Park

Â

Who is Michael Manning?

Â

56

4. nodaļa4

Siri

background image

Ja neesat drošs, kuru tālruņa numura kontaktam izmantot, lūdziet pakalpojumam Siri parādīt
personas kontaktinformāciju. Lai piezvanītu, vienkārši pieskarieties numuram. Aktīvi ir arī
pārējie elementi — pieskarieties e-pasta adresei, lai sāktu rakstīt jaunu e-pasta ziņojumu, vai
pieskarieties FaceTime pogai, lai runātu ar personu un varētu viņu redzēt. Norādījums “Find
John” var ierobežot meklējamo personu loku, ja atceraties vārdu Džons, taču neatceraties
uzvārdu.

Notes

Izmantojiet pakalpojumu Siri, lai ātri fiksētu piezīmes vai uzmeklētu veiktās piezīmes. Sakiet,
piemēram:

Note that I spent $12 on lunch

Â

Note: check out that new Alicia Keys album

Â

Find my restaurant note

Â

Create a reading list note

Â

Add Tom Sawyer to my reading list note

Â

Siri jums parāda piezīmi apstiprināšanai. Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties tai. Siri jums
atvērs programmu Notes, un varēsit rediģēt piezīmi, ievadot tekstu vai diktējot to. Sk. “Teksta
diktēšana” 58. lpp

Safari

Pakalpojums Siri var jums palīdzēt meklēt tīmeklī — norādiet, kura meklētājprogramma
jāizmanto, vai meklējiet noteiktās vietnēs, piemēram, Wikipedia. Piemēri:

Search the web for Bora Bora

Â

Search for vegetarian pasta recipes

Â

Search the web for best cable plans

Â

Google the war of 1812

Â

Search Wikipedia for Abraham Lincoln

Â

Search for news about the World Cup

Â

Bing Alicia Keys

Â

Siri atver programmu Safari un veic jūsu pieprasīto meklēšanu. Ja nenorādāt
meklētājprogrammu, Siri izmanto Safari iestatījumos norādīto meklētājprogrammu. Dodieties
uz Settings > Safari.

57

4. nodaļa

Siri

background image

WolframAlpha

Lūdziet pakalpojumu Siri sniegt jums informāciju vai veikt aprēķinu, un Siri, iespējams,
atsauksies uz vietni WolframAlpha (www.wolframalpha.com). Atbildes bieži ietver saistītu
informāciju.

Daži jautājumu un pieprasījumu piemēri:

How many calories in a bagel?

Â

What is an 18% tip on $86.74 for four people?

Â

Who’s buried in Grant’s tomb?

Â

How long do dogs live?

Â

What is the Gossamer Condor?

Â

What’s the square root of 28?

Â

How many dollars is 45 euros?

Â

What was the Best Picture of 1983?

Â

How many days until Christmas?

Â

How far away is the sun?

Â

When is the next solar eclipse?

Â

Show me the Orion constellation

Â

What’s the population of Jamaica?

Â

How high is Mt. Everest?

Â

How deep is the Atlantic Ocean?

Â

What’s the price of gasoline in Chicago?

Â