iPhone - Pakalpojuma Siri tekstu labošana

background image

Pakalpojuma Siri tekstu labošana

Ja rodas problēmas ar pakalpojumu Siri

Dažreiz pakalpojumam Siri var būt grūti jūs saprast. Piemēram, skaļi trokšņi var apgrūtināt
pakalpojumam Siri sadzirdēt jūsu sacīto. Ja runājat ar akcentu, var būt nepieciešams laiks, līdz
Siri pierod pie jūsu balss. Ja Siri jūs nesaklausa pareizi, varat veikt labojumus.

Siri parāda, ko dzirdēja jūs sakām, un savu atbildi.
Lai izlabotu tekstu, ko Siri dzirdēja jūs sakām: pieskarieties burbulim, kurā parādīts, ko
Siri dzirdēja jūs sakām. Rediģējiet pieprasījumu, ievadot tekstu, vai pieskarieties tastatūras
taustiņam , lai diktētu.
Lai saņemtu informāciju par diktēšanas funkcijas lietošanu, sk “Teksta diktēšana” 58. lpp
Ja daļa teksta tiek pasvītrota ar zilu svītru, pieskarieties tekstam, un Siri piedāvās dažas
alternatīvas. Pieskarieties kādam no ieteikumiem vai aizstājiet tekstu, ievadot rakstzīmes vai
diktējot.
Lai izlabotu Siri ar balsi: pieskarieties , pēc tam vēlreiz pasakiet savu pieprasījumu vai
precizējiet to. Piemēram, “I meant Boston”.

Ja mēģināt izlabot Siri, nesakiet to, ko nevēlaties, bet to, ko vēlaties.
Lai izlabotu pasta ziņojumu vai īsziņu: kad Siri jautā, vai vēlaties sūtīt ziņojumu/ziņu, varat
atbildēt šādi:
“Change it to: Call me tomorrow”.
“Add: See you there question mark”.
“No, send it to Bob”.

45

4. nodaļa

Siri

background image

“No”. (lai paturētu ziņojumu vai ziņu, to nesūtot)
“Cancel”.
Lai liktu pakalpojumam Siri nolasīt jums ziņojumu/ziņu, sakiet “Read it back to me” vai “Read me
the message”. Ja teksts ir pareizs, sakiet, piemēram, “Yes, send it”.
Sk. “Mail” 52. lpp un “Messages” 48. lpp

Kā pakalpojums Siri mācās

Pakalpojums Siri darbojas jau no paša sākuma bez iestatīšanas, un ar laiku tas tikai uzlabojas.
Siri apgūst jūsu akcentu un citas jūsu balss īpatnības un piešķir jūsu balsij vienu no dialektu vai
akcentu kategorijām, ko tas saprot. Jo vairāk cilvēku izmantos pakalpojumu Siri un jo vairāk
dažādu valodas variāciju tas apstrādās, jo precīzāk izrunātais teksts tiks atpazīts, un Siri varēs
darboties vēl labāk.

Trokšņains fons

Ja atrodaties trokšņainā vietā, turiet iPhone tālruni tuvāk mutei, taču nerunājiet tieši virsū
apakšmalai. Turpiniet runāt skaidri un dabiski. Kad esat pabeidzis runāt, pieskarieties .

Lai runātu ar Siri, varat arī mēģināt turēt iPhone tālruni pie auss.

Tīkla savienojums

Siri var paziņot, ka ir grūtības izveidot savienojumu ar tīklu. Tā kā Siri paļaujas uz Apple
serveriem, kuri veic balss atpazīšanu un citas funkcijas, jums nepieciešams labs 3G vai 3G
mobilais savienojums vai Wi-Fi interneta savienojums.