iPhone - Pakalpojuma Siri lietošana

background image

Pakalpojuma Siri lietošana

Pakalpojuma Siri palaišana

Pakalpojumu Siri palaiž, nospiežot pogu.
Lai palaistu pakalpojumu Siri: spiediet sākuma pogu , līdz tiek parādīts Siri ekrāns.

41

background image

Dzirdēsit divus īsus signālus un redzēsit ekrānā tekstu “What can I help you with?”.

Vienkārši sāciet runāt. Lai jūs zinātu, ka Siri dzird jūs runājam, tiek izgaismota mikrofona
ikona. Kad esat sācis dialogu ar pakalpojumu Siri, pieskarieties mikrofona ikonai, lai turpinātu
sarunāties.

Siri gaida, kad pārtrauksit runāt, taču varat arī pieskarties mikrofona ikonai, lai informētu
pakalpojumu Siri par to, ka esat pabeidzis. Tas noder, ja fonā ir liels troksnis. Tas arī var paātrināt
jūsu sarunu ar pakalpojumu Siri, jo Siri nebūs jāgaida pauze.

Kad pabeidzat runāt, Siri parāda tekstu, ko dzirdēja jūs sakām, un sniedz atbildi. Siri bieži
iekļauj saistītu informāciju, kas var noderēt. Ja informācija ir saistīta ar programmu, piemēram,
esat izveidojis īsziņu vai esat interesējies par noteiktu atrašanās vietu, vienkārši pieskarieties
displejam, lai atvērtu programmu un saņemtu papildinformāciju vai veiktu tālākas darbības.

Ko Siri dzirdēja jūs sakām

Pieskarieties, lai runātu

ar Siri.

Siri atbilde

Saistītā informācija 

—pieskarieties, lai

atvērtu programmu.

Siri var lūgt jums papildinformāciju, ja tā nepieciešama pieprasījuma izpildei. Ja, piemēram,
izsakāt pakalpojumam Siri lūgumu “Remind me to call mom”, Siri var atbildēt “What time would
you like me to remind you?”. Jums nav jāmēģina pateikt pakalpojumam Siri visu vajadzīgo
uzreiz. Siri lūdz papildu skaidrojumus, kad tie ir vajadzīgi.

Varat sākt runāt ar Siri, vienkārši pieliekot iPhone tālruni pie auss, it kā jūs veiktu tālruņa zvanu.
Ja ekrāns nav ieslēgts, vispirms nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas vai sākuma pogu. Dzirdēsit
divus īsus signālus, kas norāda, ka Siri klausās. Pēc tam sāciet runāt.

42

4. nodaļa4

Siri

background image

Ja Siri nereaģē, kad pieliekat iPhone tālruni sev pie auss, vispirms novietojiet tālruni ar ekrānu
pret sevi, lai, liekot tālruni pie auss, roka pagrieztos.

Atcelt pieprasījumu

Sakiet “cancel”, pieskarieties vai nospiediet sākuma pogu .

Pārtraukt tālruņa zvanu, kas
izveidots ar Siri palīdzību

Pirms tiek atvērta programma Phone, nospiediet sākuma pogu . Ja
programma Phone jau ir atvērta, pieskarieties End.

Savas personiskās informācijas sniegšana pakalpojumam Siri

Jo vairāk pakalpojums Siri zina par jums, jo labāk tas var izmantot šo informāciju jūsu labā. Siri
iegūst informāciju par jums no jūsu personiskās informācijas kartes (“My Info”) programmā
Contacts.
Lai pastāstītu pakalpojumam Siri, kas esat: dodieties uz Settings > Siri > My Info, pēc tam
pieskarieties savam vārdam

Ievadiet savā kontakta kartē savu mājas un darba adresi, lai jūs varētu, piemēram, teikt “How do I
get home?” un “Remind me to call Bob when I get to work”.

Savā kontakta kartē ieteicams norādīt arī saiknes ar citiem cilvēkiem, lai Siri zinātu svarīgos
cilvēkus jūsu dzīvē. Šeit jums palīdzēt pats pakalpojums Siri. Piemēram, ja pirmoreiz lūdzat Siri
izsaukt savas māsas numuru, Siri jautā, kas ir jūsu māsa (pie nosacījuma, ka šī informācija vēl nav
norādīta jūsu kartē). Siri pievieno šo saikni jūsu personiskās informācijas kartei, lai nākamreiz šis
jautājums vairs nebūtu jāuzdod.

Izveidojiet programmā Contacts kartes visiem sev svarīgajiem cilvēkiem un iekļaujiet tādu
informāciju kā tālruņa numuri, e-pasta adreses, mājas un darba adreses, kā arī iesaukas, ko
izmantojat šiem cilvēkiem.

43

4. nodaļa

Siri

background image

Ekrāna palīgs

Siri piemēru veidā parāda jums, ko varat teikt, tieši ekrānā. Jautājiet pakalpojumam Siri “what
can you do” vai pieskarieties , kad pirmoreiz tiek atvērts Siri ekrāns.

Siri un brīvroku funkcionalitāte

Varat izmantot Siri kopā ar Apple austiņām, kas iekļautas iPhone komplektācijā un kas
aprīkotas ar tālvadību un mikrofonu, vai citām saderīgām austiņām un Bluetooth austiņām/
mikrofonaustiņu.
Lai runātu ar Siri, izmantojot austiņas: nospiediet un turiet vidējo pogu.
Lai runātu ar Siri, izmantojot Bluetooth austiņas/mikrofonaustiņu: nospiediet un turiet zvana
pogu.

Lai turpinātu sarunu ar Siri, nospiediet un turiet pogu ikreiz, kad vēlaties ko teikt.

Ja izmantojat austiņas vai mikrofonaustiņu, Siri atbild balss komentāru veidā. Siri pirms
nosūtīšanas nolasa jums īsziņas un e-pasta ziņojumus, ko pats esat diktējis. Tad dod iespēju
izmainīt tekstu, ja tas nepieciešams. Siri arī nolasa atgādinājuma virsrakstu, pirms atgādinājums
tiek izveidots.

Konteksts

Pakalpojums Siri pievērš uzmanību jūsu atrašanās vietai un jūsu pašreizējām darbībām, tāpēc
tas saprot kontekstu. Ja tikko esat saņēmis īsziņu no Boba, vienkārši sakiet “Reply”, un Siri zinās,
ka vēlaties Bobam nosūtīt atbildes īsziņu. Sakiet “Call him”, un Siri zinās, ka vēlaties Bobam
piezvanīt. Pakalpojums Siri vienmēr jūs informē, ko tas gatavojas darīt.

Pakalpojuma Siri opciju iestatīšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu pakalpojumu Siri: dodieties uz Settings > General > Siri.
Piezīme. Izslēdzot pakalpojumu Siri, tas tiek atiestatīts, un Siri aizmirst, ko tas ir iemācījies par
jūsu balsi.
Lai iestatītu pakalpojuma Siri opcijas: dodieties uz Settings > General > Siri.
Language: atlasiet valodu, kuru izmantosit ar pakalpojumu Siri
Voice Feedback: pēc noklusējuma Siri izrunā atbildes tikai tad, ja turat iPhone tālruni pie auss
vai lietojat Siri kopā ar austiņām vai mikrofonaustiņu. Ja vēlaties, lai pakalpojums Siri vienmēr
izrunātu atbildes, norādiet šai opcijai vērtību Always.
My Info: norādiet pakalpojumam Siri, kura karte programmā Contacts ietver jūsu personisko
informāciju. Sk. “Savas personiskās informācijas sniegšana pakalpojumam Siri” 43. lpp
Raise to Speak: runājiet ar Siri, pieliekot iPhone tālruni pie auss, kad tam ir ieslēgts ekrāns.

44

4. nodaļa4

Siri

background image

Lai atļautu vai liegtu piekļuvi pakalpojumam Siri laikā, kad iPhone tālruni var atslēgt ar
piekļuves kodu:
dodieties uz Settings > General > Passcode Lock.
Pakalpojumu Siri var atspējot, arī ieslēdzot ierobežojumus. Sk. “Restrictions” 182. lpp

Atrašanās vietas pakalpojumi

Tā kā Siri pazīst tādas atrašanās vietas kā “current”, “home” un “work”, tas var jums atgādināt, ka
jāveic noteikti uzdevumi, tiklīdz ierodaties noteiktā vietā vai pametat to. Dodiet pakalpojumam
Siri norādījumu “Remind me to call my wife when I leave the office”, un Siri tieši to arī izdarīs.

Jūsu pārvietošanās netiek izsekota, un informācija par atrašanās vietām netiek glabāta ārpus
tālruņa. Joprojām varēsit izmantot pakalpojumu Siri, ja izslēgsit funkciju Location Services, taču
Siri nevarēs veikt nevienu uzdevumu, kura izpildei nepieciešama informācija par atrašanās vietu.
Lai izslēgtu funkciju Location Services pakalpojumam Siri: dodieties uz Settings > Location
Services.

Pieejamība

Pakalpojums Siri ir pieejams akliem cilvēkiem un personām ar redzes traucējumiem, pateicoties
funkcijai VoiceOver — sistēmā iOS iebūvētam ekrāna lasītājam. VoiceOver balss komentāru
veidā apraksta ekrānā notiekošo, tostarp jebkuru Siri atbildes tekstu, tāpēc varat izmantot
iPhone tālruni, neredzot to.
Lai ieslēgtu funkciju VoiceOver: dodieties uz Settings > Accessibility.

Ja funkcija VoiceOver ir ieslēgta, priekšā tiek nolasīti pat paziņojumi. Lai saņemtu plašāku
informāciju, sk. “Funkcija VoiceOver” 157. lpp