iPhone - VPN

background image

VPN

Uzņēmumos lietotie virtuālie privātie tīkli ļauj droši pārraidīt privātu informāciju tīklā, kas nav
privāts. Jums, iespējams, nāksies konfigurēt VPN iestatījumus, lai, piemēram, piekļūtu darba
e-pastam. Šis iestatījums ir redzams, ja iPhone tālrunī esat konfigurējis virtuālo privāto tīklu
(VPN), un šis iestatījums ļauj ieslēgt vai izslēgt VPN. Sk. “Network” 179. lpp

176

32. nodaļa32

Settings