iPhone - Skaņas un zvana/klusuma slēdzis

background image

Skaņas un zvana/klusuma slēdzis

Varat iPhone tālrunim iestatīt, ka tam jāatskaņo skaņa ikreiz, kad saņemat jaunu ziņu, e-pasta
ziņojumu, zvanu, Twitter ziņu, balss pastu vai atgādinājumu. Skaņas var izmantot arī tikšanās
ierakstiem, e-pasta ziņojuma sūtīšanai, tastatūras klikšķiem un iPhone tālruņa aizslēgšanai.

177

32. nodaļa

Settings

background image

Ja ir iestatīts klusums, iPhone tālrunis neatskaņo nekādas zvana, brīdinājuma vai efektu skaņas.
Taču tas atskaņo programmā Clock iestatītos modinātājus un citas skaņas.
Lai pārslēgtos no zvana uz klusuma režīmu un atpakaļ: pārbīdiet zvana/klusuma slēdzi iPhone
tālruņa sānos.

Piezīme. Dažās teritorijās programmu Camera un Voice Memos skaņas efekti tiek atskaņoti arī
tad, ja zvana/klusuma slēdzis ir iestatīts klusuma režīmā.

Iestatīt, vai iPhone tālrunim
jāvibrē, saņemot zvanu

dodieties uz Settings > Sounds.

Regulēt zvana un brīdinājumu
skaļumu

Dodieties uz Settings > Sounds un velciet slīdni. Vai, ja ir ieslēgts
iestatījums “Change with Buttons”, izmantojiet skaļuma pogas iPhone
sānos.

Mainīt citu skaņu skaļumu

Izmantojiet skaļuma pogas iPhone tālruņa sānos.

Iestatīt zvana signālu

Dodieties uz Settings > Sounds > Ringtone.

Iestatīt zvana un brīdinājumu
skaņas

Dodieties uz Settings > Sounds un sarakstā atlasiet elementiem skaņas
signālus.