iPhone - Programmu iestatījumi

background image

Programmu iestatījumi

Informāciju par programmu iestatījumiem skatiet citās nodaļās. Piemēram, lasiet par Safari
iestatījumiem nodaļā . nodaļu “Safari” 78. lpp

185

32. nodaļa

Settings