iPhone - Notifications

background image

Notifications

Grūdējpaziņojumi tiek rādīti sadaļā Notification Center, un tie informē par jaunumiem pat tad, ja
pati programma nav palaista. Paziņojumi dažādām programmām ir atšķirīgi, taču tie var iekļaut
tekstu vai skaņas signālus, un programmas ikonai sākuma ekrānā var tikt pievienota emblēma ar
skaitli.

Varat izslēgt paziņojumus, ja nevēlaties tos saņemt, un varat mainīt to rādīšanas secību.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu paziņojumus: dodieties uz Settings > Notifications. Pieskarieties
elementam sarakstā, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet paziņojumus šim elementam.
Programmas, kurām paziņojumi ir izslēgti, tiek rādītas sarakstā Not In Notification Center.

175

32. nodaļa

Settings

background image

Mainīt paziņojumu skaitu

Dodieties uz Settings > Notifications, pēc tam izvēlieties elementu
sarakstā In Notification Center. Pieskarieties Show, lai iestatītu, cik šī veida
paziņojumu jārāda ekrānā Notification Center.

Mainīt brīdinājumu stilu

Dodieties uz Settings > Notifications, pēc tam izvēlieties elementu
sarakstā In Notification Center. Izvēlieties brīdinājuma stilu vai atlasiet
None, lai izslēgtu brīdinājumus un reklāmkarogus. Paziņojumi tiks rādīti
ekrānā Notification Center.

Mainīt paziņojumu secību

Dodieties uz Settings > Notifications, pēc tam pieskarieties Edit. Velciet
paziņojumus, piešķirot tiem vēlamo secību. Lai izslēgtu paziņojumu,
velciet to uz sarakstu Not In Notification Center.

Ieslēgt emblēmas ar skaitļiem
tām programmām, kuram ir
paziņojumi

Dodieties uz Settings > Notifications, pēc tam izvēlieties elementu
sarakstā In Notification Center un ieslēdziet iestatījumu Badge App Icon.

Slēpt brīdinājumus laikā, kad
iPhone tālrunis ir aizslēgts

Dodieties uz Settings > Notifications, pēc tam izvēlieties programmu
sarakstā In Notification Center. Izslēdziet iestatījumu “View in Lock Screen”,
lai paslēptu programmas brīdinājumus laikā, kad iPhone tālrunis ir
aizslēgts.

Dažām programmām ir papildu opcijas. Piemēram, programma Messages ļauj norādīt, cik reizes
brīdinājuma skaņa jāatkārto un vai paziņojumos jārāda ziņas priekšskatījums.

Location Services

Funkcija Location Services ļauj tādām programmām kā Reminders, Maps, Camera un trešās
puses programmām iegūt un izmantot datus, kuri norāda jūsu atrašanās vietu. Atrašanās vietas
dati, ko apkopo Apple, netiek ievākti veidā, kas jūs personiski identificē. Jūsu aptuvenā atrašanās
vieta tiek noteikta, izmantojot informāciju, kas pieejama no mobilā tīkla datiem, vietējiem Wi-Fi
tīkliem (ja ir ieslēgta Wi-Fi funkcionalitāte) un GPS (funkcionalitāte var nebūt visur pieejama). Lai
ietaupītu akumulatora resursu, izslēdziet funkciju Location Services, kad to neizmantojat.

Ja programma izmanto funkciju Location Services, izvēļņu joslā tiek rādīta ikona .

Ikviena programma un sistēmas pakalpojums, kas izmanto funkciju Location Services, ir iekļauta
Location Services iestatījumu ekrānā kopā ar informāciju, vai atrašanās vietas pakalpojumi ir
ieslēgti vai izslēgti šai programmai vai pakalpojumam. Ja nevēlaties lietot funkciju Location
Services, varat to izslēgt atsevišķām vai visām programmām un pakalpojumiem. Ja izslēgsit
funkciju Location Services, jums tiks piedāvāts to atkal ieslēgt nākamreiz, kad programma vai
pakalpojums mēģinās izmantot šo funkciju.