iPhone - Location Services

background image

Ja iPhone tālrunī ir trešās puses programmas, kas lieto funkciju Location Services, iepazīstieties
ar trešās puses noteikumiem un konfidencialitātes politiku attiecībā uz katru programmu, lai
noskaidrotu, kā tā izmanto jūsu atrašanās vietas datus.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Location Services: dodieties uz Settings > Location Services.