iPhone - Vizuālais balss pasts

background image

Vizuālais balss pasts

Vizuālā balss pasta atskaņošanas un pauzēšanas vadīklas ļauj vadīt ziņojumu atskaņošanu.
Velciet atskaņošanas atzīmi meklēšanas joslā, lai atkārtoti dzirdētu ziņojuma daļu, kas grūti
saprotama. Sk. “Balss pasta pārbaude” 66. lpp