iPhone - Universal Access funkcijas sistēmā OS X

background image

Universal Access funkcijas sistēmā OS X

Izmantojiet Universal Access funkcijas sistēmā OS X, kad lietojat programmu iTunes, lai
sinhronizētu informāciju un saturu no iTunes bibliotēkas iPhone tālrunī. Programmā Finder
izvēlieties Help > Help Center, pēc tam meklējiet frāzi “universal access”.

171

31. nodaļa

Accessibility

background image

Lai saņemtu informāciju par iPhone tālruņa un sistēmas OS X pieejamības funkcijām, dodieties
uz www.apple.com/accessibility.