iPhone - Tālummaiņas funkcija Zoom

background image

Tālummaiņas funkcija Zoom

Daudzas iPhone programmas ļauj tuvināt un tālināt noteiktus elementus. Varat, piemēram,
veikt dubultskārienu vai izmantot pirkstu atbīdīšanas žestu, lai izvērstu tīmekļa lapas kolonnas
programmā Safari.

Tālummaiņa ir arī īpaša pieejamības funkcija, kas ļauj palielināt visu jebkuras lietojamās
programmas ekrānu, lai tādā veidā palīdzētu saskatīt displeja saturu.

Laikā, kad izmantojat funkciju Zoom kopā ar Apple bezvadu tastatūru (sk. “Apple bezvadu
tastatūras lietošana” 28. lpp), ekrāna attēls seko iespraušanas punktam, paturot to displeja
centrā.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālummaiņu: dodieties uz Settings > General > Accessibility > Zoom.
Vai izmantojiet funkciju Triple-click Home. Sk. “Iestatījums Triple-Click Home” 168. lpp

Piezīme. Funkcijas VoiceOver un Zoom nevar lietot vienlaicīgi.

168

31. nodaļa31

Accessibility

background image

Tuvināt vai tālināt

Veiciet ekrānam dubultskārienu ar trim pirkstiem. Pēc noklusējuma
ekrāna mērogs tiek palielināts līdz 200%. Ja manuāli maināt palielinājumu
(izmantojot skāriena un vilkšanas žestu, kas aprakstīts tālāk), iPhone
automātiski atgriežas pie šī palielinājuma, kad veicat tuvināšanu,
izmantojot dubultskārienu ar trim pirkstiem.

Panākt lielāku palielinājumu

Ar trim pirkstiem pieskarieties un velciet virzienā uz ekrāna augšmalu
(lai panāktu lielāku palielinājumu) vai virzienā uz ekrāna apakšmalu
(lai samazinātu palielinājumu). Skāriena un vilkšanas žests ir līdzīgs
dubultskārienam, taču pēc otrā skāriena pirksti netiek pacelti — tā vietā
pirksti tiek vilkti pa ekrānu. Tikko sākat vilkt, varat izmantot tikai vienu
pirkstu.

Pārvietoties pa ekrānu

Ja ir veikta tuvināšana, velciet pa ekrānu ar trim pirkstiem vai velciet švīku
ar trim pirkstiem. Tikko sākat vilkt, varat izmantot tikai vienu pirkstu, lai
tādējādi varētu redzēt lielāku ekrāna daļu. Turiet vienu pirkstu blakus
displeja malai, lai veiktu panoramēšanu uz šo ekrāna attēla pusi. Tuviniet
pirkstu malai, lai panoramētu ātrāk. Kad tiek atvērts jauns ekrāns, funkcija
Zoom vienmēr pāriet uz ekrāna augšmalas centru.