iPhone - Tālruņa lielā ciparu tastatūra

background image

Tālruņa lielā ciparu tastatūra

Veiciet zvanus, vienkārši pieskaroties ierakstiem kontaktu katalogā un izlases sarakstā. Ja
nepieciešams sastādīt numuru, iPhone tālruņa lielā ciparu tastatūra atvieglo šo uzdevumu.
Sk. “Tālruņa zvani” 60. lpp

172

31. nodaļa31

Accessibility