iPhone - Slēptie titri

background image

Slēptie titri

Lai ieslēgtu slēptos titrus videoklipos: dodieties uz Settings > Video > Closed Captioning.
Ne visā video saturā ir slēptie titri.

173

31. nodaļa

Accessibility