iPhone - Siri

background image

Siri

Ar pakalpojumu Siri varat likt savam iPhone tālrunim izpildīt jūsu balss komandas, savukārt
funkcija VoiceOver var nolasīt Siri sniegtās atbildes. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk.
. nodaļu “Siri” 41. lpp