iPhone - Saderība ar dzirdes aparātiem

background image

Saderība ar dzirdes aparātiem

Federālā sakaru komisija ir pieņēmusi ciparu bezvadu tālruņu ražotājiem saistošus likumus, kuri
reglamentē saderību ar dzirdes aparātiem (hearing aid compatibility — HAC). Šie likumi nosaka,
ka noteikti tālruņi ir jātestē un jānovērtē atbilstoši Amerikas Nacionālā standartu institūta (ANSI)
dzirdes aparātu saderības standartam C63.19-2007. ANSI dzirdes aparātu saderības standarts
ietver divu veidu novērtējumus: novērtējums “M” attiecas uz radiofrekvenču traucējumu
samazināšanu, lai varētu veikt akustisku savienošanu ar dzirdes aparātiem, kuri nedarbojas
indukcijas spoles režīmā, bet novērtējums “T” attiecas uz induktīvo savienošanu ar dzirdes
aparātiem, kas darbojas indukcijas spoles režīmā. Šie novērtējumi tiek piešķirti ar atzīmēm no
viens līdz četri, kur “četri” apzīmē vislielāko saderību. Atbilstoši Federālajiem sakaru likumiem,
tālrunis tiek uzskatīts par saderīgu ar dzirdes aparātiem, ja tam ir akustiskās savienošanas
novērtējums M3 vai M4 un induktīvās savienošanas novērtējums T3 vai T4.

Lai saņemtu informāciju par pašreizējiem iPhone un dzirdes aparātu saderības novērtējumiem,
dodieties uz vietni www.apple.com/support/hac.

Dzirdes aparātu saderības novērtējumi nesniedz garantiju, ka konkrētais dzirdes aparāts
darbosies ar konkrēto tālruni. Daži dzirdes aparāti var lieliski strādāt ar tālruņiem, kuriem
nav vajadzīgā novērtējuma. Lai nodrošinātu, ka dzirdes aparātam un tālrunim ir funkcionāla
saderība, pirms iegādes palietojiet tos kopā.

Dzirdes aparātu režīms
iPhone 4 GSM modelim ir dzirdes aparātu režīms, kura aktivizēšana var samazināt traucējumus
darbā ar noteiktiem dzirdes aparātu modeļiem. Dzirdes aparātu režīms samazina mobilā radio
pārraides jaudu GSM 1900 MHz joslā, un tas var vājināt 2G mobilo pārklājumu.
Lai aktivizētu dzirdes aparātu režīmu (iPhone 4 GSM): dodieties uz Settings > General >
Accessibility.