iPhone - Piešķirami zvana signāli

background image

Piešķirami zvana signāli

Varat piešķirt atšķirīgus zvana signālus personām savā kontaktu katalogā, lai pēc zvana signāla
atpazītu zvanītāju. Varat iegādāties zvana signālus, iPhone tālrunī izmantojot pakalpojumu
iTunes Store. Sk. “Mūzikas, audiogrāmatu un signālu iegāde” 126. lpp