iPhone - Minimālais fonta lielums pasta ziņojumos

background image

Minimālais fonta lielums pasta ziņojumos

Varat iestatīt programmas Mail ziņojumu tekstiem minimālo fonta lielumu Large, Extra Large vai
Giant, lai atvieglotu lasīšanu.
Lai iestatītu minimālo fonta lielumu pasta ziņojumiem: dodieties uz Settings > “Mail,
Contacts”, Calendars > Minimum Font Size.

Iestatījumam Large Text ir augstāka prioritāte nekā šim minimālā fonta lielumam.