iPhone - Iestatījums Triple-Click Home

background image

Iestatījums Triple-Click Home

Trīsreiz ātri noklikšķinot uz sākuma pogas , var viegli ieslēgt vai izslēgt dažas Accessibility
funkcijas. Varat iestatīt, ka trīskāršs klikšķis uz sākuma pogas ļauj:

ieslēgt vai izslēgt funkciju VoiceOver;

Â

ieslēgt vai izslēgt funkciju “White on Black”;

Â

ieslēgt vai izslēgt funkciju Zoom;

Â

ieslēgt vai izslēgt funkciju AssistiveTouch.

Â

Varat arī iestatīt, ka trīskāršs klikšķis uz sākuma pogas ļauj izsaukt opciju funkcijas VoiceOver,
White on Black vai Zoom ieslēgšanai vai izslēgšanai. Pēc noklusējuma iestatījums Triple-click
Home ir ieslēgts.
Lai piešķirtu funkciju iestatījumam Triple-click Home: dodieties uz Settings > General >
Accessibility > Triple-click Home.