iPhone - Ienākošo zvanu audio signāla maršrutēšana

background image

Ienākošo zvanu audio signāla maršrutēšana

Varat iestatīt, ka ienākošo zvanu audio signāls automātiski tiek maršrutēts uz austiņām vai
skaļruni, nevis iPhone uztvērēju.
Lai iestatītu audio signāla maršrutēšanu: dodieties uz Settings > General > Accessibility >
Incoming Calls un izvēlieties, kāda ierīce jāizmanto zvanu atskaņošanai.

167

31. nodaļa

Accessibility