iPhone - Funkcija Speak Selection

background image

Funkcija Speak Selection

Arī tad, ja funkcija VoiceOver ir izslēgta, varat likt iPhone tālrunim nolasīt jums jebkuru atlasīto
tekstu.
Lai ieslēgtu funkciju Speak Selection un pielāgotu runas ātrumu: dodieties uz Settings >
General > Accessibility > Speak Selection.

Likt nolasīt tekstu

Atlasiet tekstu, pēc tam pieskarieties Speak.