iPhone - Funkcija Large Text

background image

Funkcija Large Text

Funkcija Large Text ļauj palielināt tekstu brīdinājumos un programmās Calendar, Contacts, Mail,
Messages un Notes.
Lai iestatītu teksta lielumu: dodieties uz Settings > General > Accessibility > Large Text.