iPhone - Balss vadība

background image

Balss vadība

Balss vadība ļauj veikt tālruņa zvanus un vadīt atskaņošanu programmā Music ar balss
komandām. Sk. “Numuru izsaukšana ar balsi” 61. lpp un “Siri un Voice Control iespēju
izmantošana programmā Music” 85. lpp