iPhone - PDF faila drukāšanai vai sūtīšana pa e-pastu

background image

PDF faila drukāšanai vai sūtīšana pa e-pastu

Varat lietot programmu iBooks, lai nosūtītu PDF faila kopiju pa e-pastu vai izdrukātu visu PDF
dokumentu vai tā daļu, izmantojot saderīgu printeri.

Pa e-pastu var nosūtīt un izdrukāt PDF failus, bet ne grāmatas.
Lai PDF failu nosūtītu pa e-pastu: atveriet PDF dokumentu, pēc tam pieskarieties un
izvēlieties Email Document. Tiek atvērts jauns ziņojums, kuram pielikumā pievienots PDF fails.
Kad esat norādījis adresātu(s) un uzrakstījis ziņojumu, pieskarieties Send.

Drukāt PDF dokumentu

Atveriet PDF dokumentu, pēc tam pieskarieties

un izvēlieties

Print. Atlasiet printeri, lappušu diapazonu un eksemplāru skaitu,
pēc tam pieskarieties Print. Lai saņemtu plašāku informāciju,
sk. “Drukāšana” 29. lpp