iPhone - Pakalpojuma iBookstore lietošana

background image

Pakalpojuma iBookstore lietošana

Programmā iBooks pieskarieties Store, lai atvērtu pakalpojumu iBookstore. Šeit varat pārlūkot
grāmatas no īpašā piedāvājuma un bestsellerus, kā arī pārlūkot grāmatas pēc autora vai tēmas.
Kad esat atradis vajadzīgo grāmatu, varat to iegādāties un lejupielādēt.

Piezīme. Dažas pakalpojuma iBookstore funkcijas var nebūt visur pieejamas.
Lai iegādātos grāmatu: Atrodiet vajadzīgo grāmatu, pieskarieties cenai, pēc tam pieskarieties
Buy Book vai Get Book (ja grāmata ir pieejama bez maksas).

Saņemt informāciju par grāmatu

Pirms grāmatas iegādes varat iepazīties ar tās kopsavilkumu, izlasīt
atsauksmi un lejupielādēt grāmatas fragmentu. Pēc grāmatas iegādes
varat uzrakstīt savu atsauksmi.

Lejupielādēt iepriekš nopirktu
saturu

Pieskarieties Purchased.
Varat objektu lejupielādēt arī pārlūkošanas laikā: vienkārši pieskarieties
Download vietā, kur parasti ir redzama cena.

Automātiski lejupielādēt saturu,
ko esat iegādājies citās iOS ierīcēs
un datoros

Sadaļā Settings izvēlieties Store, pēc tam ieslēdziet automātisku
lejupielādi vajadzīgā veida pirkumiem.

151