iPhone - Grāmatplaukta kārtošana

background image

Grāmatplaukta kārtošana

Izmantojiet grāmatplauktu, lai pārlūkotu grāmatas un PDF failus. Varat grāmatas arī sakārtot
kolekcijās.

Pieskarieties grāmatai

un turiet, lai pārkārtotu.

Skatīt kolekcijas

Lai uz kolekciju pārvietotu grāmatu vai PDF failu: pārejiet uz grāmatplauktu un pieskarieties
Edit. Atlasiet grāmatas, ko vēlaties pārvietot, pēc tam pieskarieties Move un atlasiet kolekciju.

154

30. nodaļa30

iBooks

background image

Kad pievienojat grāmatu vai PDF failu grāmatplauktam, grāmata vai fails ir redzams kolekcijā
Books vai PDF. No šejienes varat to pārvietot uz citu kolekciju. Varat veidot kolekcijas darbam un
mācībām vai, piemēram, uzziņām un lasīšanai brīvajā laikā.

Skatīt kolekciju

Ekrāna augšmalā pieskarieties pašreizējās kolekcijas nosaukumam, pēc
tam parādītajā sarakstā izvēlieties jaunu kolekciju.

Pārvaldīt kolekcijas

Pieskarieties pašreiz apskatāmās kolekcijas nosaukumam, piemēram,
Books vai PDFs, lai tiktu parādīts kolekciju saraksts.
Iebūvētās kolekcijas Books un PDFs nevar rediģēt un pārvietot.

Automātiski kārtot grāmatplauktu Pieskarieties statusa joslai, lai ritinātu uz ekrāna augšmalu, pēc tam

pieskarieties

, lai izvēlētos kārtošanas paņēmienu no ekrāna apakšdaļā

piedāvātajām opcijām.

Dzēst plauktā novietotu grāmatu

Pieskarieties katrai dzēšamajai grāmatai vai PDF failam, tādā veidā to
atzīmējot. Pieskarieties Delete. Kad esat pabeidzis, pieskarieties Done.
Ja izdzēšat nopirktu grāmatu, varat to vēlreiz lejupielādēt pakalpojuma
iBookstore sadaļā Purchases.

Meklēt grāmatu

Pārejiet uz grāmatplauktu. Pieskarieties statusa joslai, lai ritinātu līdz
ekrāna augšmalai, pēc tam pieskarieties . Meklēšanā tiek pārbaudīti
nosaukumi un autoru vārdi.

155

30. nodaļa

iBooks