iPhone - Grāmatas izskata maiņa

background image

Grāmatas izskata maiņa

Dažas grāmatas ļauj mainīt teksta lielumu, fontu un lappušu krāsu.
Lai mainītu spilgtumu: pieskarieties lappusei vidū, lai piekļūtu vadīklām, pēc tam pieskarieties

. Ja neredzat , vispirms pieskarieties

.

Mainīt fonta vai burtu lielumu

Pieskarieties lappusei vidū, lai piekļūtu vadīklām, pēc tam pieskarieties

. Pieskarieties Fonts un atlasiet šriftu. Visas grāmatas neatbalsta fonta

maiņu.
Dažas grāmatas ļauj mainīt burtu lielumu tikai tad, ja iPhone tālrunis
atrodas portreta orientācijā.

Mainīt lappuses un teksta krāsu

Pieskarieties lappusei vidū, lai piekļūtu vadīklām, pieskarieties

, pēc

tam pieskarieties Theme. Šis iestatījums attiecas uz visām grāmatām, kuras
to atbalsta.

Ieslēgt vai izslēgt izlīdzināšanu un
dalīšanu jaunā rindā

Dodieties uz Settings > iBooks. Dažām grāmatām un PDF failiem nevar
veikt teksta izlīdzināšanu un dalīšanu zilbēs.