iPhone - Pakalpojums Twitter

background image

Pakalpojums Twitter

Pierakstieties savā Twitter kontā (vai izveidojiet jaunu kontu) sadaļā Settings, lai aktivizētu
Twitter ziņas ar pielikumiem šādās programmās:

Camera vai Photos — ar fotoattēlu;

Â

Safari — ar tīmekļa lapu;

Â

Maps — ar atrašanās vietu;

Â

YouTube — ar videoklipu.

Â

Lai pierakstītos Twitter kontā vai to izveidotu: Dodieties uz Settings > Twitter. Ievadiet esoša
konta lietotājvārdu un paroli vai pieskarieties Create New Account.

Programmā Camera vai

Photos pieskarieties

pogai Action, lai izliktu

fotoattēlu vietnē Twitter.

Izlikt fotoattēlu

vientē Twitter

Nosūtīt pakalpojumā Twiter
fotoattēlu, videoklipu vai tīmekļa
lapu

Apskatiet elementu, pieskarieties

, pēc tam pieskarieties Tweet. Ja

ikona

netiek rādīta, pieskarieties ekrānam.

Lai iekļautu savu atrašanās vietu, pieskarieties Add Location. Funkcijai
Location Services jābūt aktivizētai ekrānā Settings > Location Services.

Publicēt pakalpojumā Twitter
programmas Maps vietu

Pieskarieties atrašanās vietas kniepadatai, pieskarieties

, pieskarieties

Share Location, pēc tam pieskarieties Tweet.

Publicēt pakalpojumā Twitter savu
pašreizējo atrašanās vietu

Pieskarieties . Funkcijai Location Services jābūt ieslēgtai ekrānā Settings
> Location Services.

Pievienot Twitter lietotājvārdus un
fotoattēlus saviem kontaktiem

Dodieties uz Settings > Twitter, pēc tam pieskarieties Update Contacts.

Ieslēgt vai izslēgt pakalpojumu
Twitter programmām Photos un
Safari

Dodieties uz Settings > Twitter.

Kad rakstāt Twitter ziņu, skaitlis ekrāna Tweet apakšējā labajā stūrī parāda, cik rakstzīmes vēl
varat ievadīt. Pielikumi izmanto dažas no Twitter ziņas 140 rakstzīmēm.

Varat arī instalēt un izmantot Twitter programmu, lai publicētu ziņas, skatītos laika skalu,
meklētu populāras tēmas u.c.
Lai instalētu Twitter programmu: dodieties uz Settings > Twitter, pēc tam pieskarieties Install.

Lai uzzinātu, kā lietot Twitter programmu, atveriet programmu, pieskarieties pogai More (...),
pieskarieties “Accounts & Settings”, pieskarieties Settings, pēc tam pieskarieties Manual.

33

3. nodaļa

Pamatinformācija