iPhone - Meklēšana

background image

Meklēšana

Varat veikt meklēšanu daudzās iPhone, programmās, tostarp Contacts, Mail, Calendar, Music,
Messages, Notes un Reminders. Varat meklēt noteiktā programmā vai visās programmās uzreiz.

Lai meklētu iPhone tālrunī: Pārejiet uz ekrānu Search. (Pirmajā sākuma ekrāna velciet švīku pa
labi vai nospiediet sākuma pogu .) Ievadiet tekstu laukā Search.

Meklēšanas rezultāti tiek parādīti jau ievades laikā. Pieskarieties elementam sarakstā, lai atvērtu
elementu. Pieskarieties Search, lai aizvērtu tastatūru un redzētu vairāk meklēšanas rezultātu.

Ikonas blakus meklēšanas rezultātiem parāda, kurā programmā rezultāti iegūti.

iPhone var jums parādīt populārāko rezultātu (ņemot vērā iepriekšējās meklēšanas). Safari
meklēšanas rezultāti ietver iespējas meklēt tīmeklī vai enciklopēdijā Wikipedia.

Programmas

Kas tiek izmantots meklēšanai

Contacts

Vārdi, uzvārdi un uzņēmumu nosaukumi

Mail

Lauki To, From un Subject un visu kontu ziņojumu teksti

Calendar

Notikumu virsraksti, ielūgtās personas, vietas un piezīmes

Music

Mūzika (dziesmu, izpildītāju un albumu nosaukumi) un aplāžu, videoklipu
un audiogrāmatu virsraksti

Messages

Ziņu nosaukumi un teksts

Notes

Piezīmju teksts

Reminders

Virsraksti

Search arī meklē iPhone tālruņa pamata un instalēto programmu nosaukumus, tāpēc, ja tālrunī
ir daudz programmu, iespēju Search var arī izmantot programmu atrašanai un atvēršanai.

Atvērt programmas, izmantojot
iespēju Search

Ievadiet programmas nosaukumu, pēc tam pieskarieties, lai atvērtu
programmu tieši no meklēšanas rezultātiem.

Izmantojiet iestatījumu Spotlight Search, lai norādītu meklējamo saturu un secību, kādā rezultāti
tiek parādīti. Sk. “Spotlight Search” 181. lpp

30

3. nodaļa3

Pamatinformācija