iPhone - iPhone tālruņa restartēšana vai atiestatīšana

background image

iPhone tālruņa restartēšana vai atiestatīšana

Ja kaut kas nedarbojas pareizi, mēģiniet restartēt iPhone, piespiedu kārtā aizvērt programmu
vai atiestatīt iPhone tālruni.
Lai restartētu iPhone tālruni: Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ir redzams
sarkanais slīdnis. Pabīdiet pirkstu pāri sarkanajam slīdnim, lai izslēgtu iPhone tālruni. Lai no
jauna ieslēgtu iPhone tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ir redzams
Apple logotips.

Ja nevarat izslēgt iPhone tālruni vai problēmu joprojām nav izdevies novērst, iPhone tālrunim,
iespējams, būs jāveic atiestatīšana. Atiestatīšana jāveic tikai tad, ja iPhone tālruņa izslēgšana un
ieslēgšana neļauj atrisināt problēmu.
Lai aizvērtu programmu piespiedu kārtā: nospiediet un dažas sekundes turiet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu, līdz ir redzams sarkans slīdnis; pēc tam pieskarieties sākuma pogai un turiet,
līdz programma tiek aizvērta.
Programmu var aizvērt arī piespiedu kārtā, izņemot to no vairāku uzdevumu joslas.
Sk. “Programmu atvēršana un pārslēgšanās starp tām” 20. lpp
Lai atiestatītu iPhone tālruni: nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un sākuma
pogu vismaz desmit sekundes, līdz ir redzams Apple logotips.

Lai iepazītos ar citiem problēmu novēršanas padomiem, sk. . pielikumu “Atbalsts un pārējā
informācija” 190. lpp

39

3. nodaļa

Pamatinformācija

background image

40

3. nodaļa3

Pamatinformācija