iPhone - Funkcija AirPlay

background image

Funkcija AirPlay

Varat straumēt mūziku, fotoattēlus un video saturu pa bezvadu savienojumu uz savu HD
televizoru, izmantojot funkciju AirPlay un Apple TV ierīci. Varat arī izmantot funkciju AirPlay,
lai straumētu audio saturu uz Airport Express bāzes staciju. Citi AirPlay uztvērēji ir pieejami no
trešās puses ražotājiem. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet pakalpojuma Apple Store vietni.
Lai straumētu saturu uz funkcijai AirPlay piemērotu ierīci: Palaidiet video, slaidrādi vai mūziku,
pēc tam pieskarieties un izvēlieties AirPlay ierīci. Kad straumēšana ir uzsākta, varat aizvērt
programmu, kas atskaņo saturu.
iPhone tālrunim un AirPlay ierīcei jābūt pieslēgtai vienam Wi-Fi tīklam.

34

3. nodaļa3

Pamatinformācija

background image

Ātri piekļūt AirPlay vadīklai

Ja ir ieslēgts ekrāns, veiciet dubultskārienu sākuma pogai un ritiniet pa
kreisi līdz vairāku uzdevumu joslas beigām.

Pārslēgt izvades signālu no AirPlay
atpakaļ uz iPhone tālruni

Pieskarieties

un izvēlieties iPhone.

iPhone 4S modelī varat arī dublēt iPhone ekrāna saturu televizorā, kas pieslēgts Apple TV ierīcei.
Viss, ko redzat iPhone ekrānā, tiek rādīts arī televizora ekrānā.
Lai dublētu iPhone ekrāna saturu televizorā: vairāku uzdevumu joslas kreisajā malā
pieskarieties , izvēlieties Apple TV un pieskarieties pogai Mirroring, kas tiek parādīta.

Ja ir ieslēgta AirPlay dublēšana, iPhone 4S ekrāna augšmalā tiek rādīta zila josla. iPhone ekrāna
saturu var dublēt arī televizorā, izmantojot kabeli. Sk. “Videoklipu skatīšanās televizorā” 139. lpp

Bluetooth ierīces

Varat lietot iPhone kopā ar Apple bezvadu tastatūru un citām Bluetooth ierīcēm, piemēram,
Bluetooth mikrofonaustiņām, automašīnu komplektiem un stereo austiņām. Trešās puses
Bluetooth austiņas var atbalstīt skaļuma un atskaņošanas vadīklas. Sk. savas Bluetooth ierīces
komplektācijā iekļauto dokumentāciju. Lai skatītu atbalstītos Bluetooth profilus, dodieties uz
support.apple.com/kb/HT3647.