iPhone - Drošības funkcijas

background image

Drošības funkcijas

Drošības funkcijas palīdz aizsargāt iPhone tālrunī saglabāto informāciju pret nesankcionētu
piekļuvi.

Piekļuves kodi un datu aizsardzība

Varat iestatīt piekļuves kodu, kas jāievada ikreiz, kad iPhone tālrunis tiek ieslēgts vai pārslēgts no
miega režīma.

37

3. nodaļa

Pamatinformācija

background image

Lai iestatītu piekļuves kodu: dodieties uz Settings > General > Passcode Lock un ievadiet
četrciparu piekļuves kodu, un pēc tam ievadiet to atkārtoti, lai to apstiprinātu. No šī brīža iPhone
tālrunis pieprasīs ievadīt piekļuves kodu, kad vēlēsities tālruni atslēgt vai redzēt piekļuves koda
iestatījumus.
Iestatot piekļuves kodu, tiek ieslēgta datu aizsardzība . Datu aizsardzība izmanto piekļuves
kodu kā atslēgu, lai šifrētu iPhone tālrunī saglabātos pasta ziņojumus un to pielikumus. (Datu
aizsardzību var izmantot arī dažas pakalpojumā App Store pieejamās programmas.) Paziņojums
sadaļas Settings ekrāna Passcode Lock apakšdaļā parāda, ka ir aktivizēta datu aizsardzība.
Lai paaugstinātu iPhone drošību, izslēdziet iespēju Simple Passcode un izmantojiet garāku
piekļuves kodu, kas ir ciparu, burtu, pieturzīmju un īpašo rakstzīmju kombinācija. Sk. “Passcode
Lock” 181. lpp

Svarīgi.

Lai aktivizētu datu aizsardzību iPhone 3GS tālrunī, kura komplektācijā nebija iekļauta

sistēma iOS4 vai jaunāka, jāatjauno arī iOS programmatūra. Sk. “iPhone programmatūras
atjaunināšana un atjaunošana” 192. lpp
Lai novērstu numuru izsaukšanu ar balsi, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts: dodieties uz
Settings > General > Passcode Lock un izslēdziet funkciju Voice Dial. Lai veiktu zvanīšanu ar
balsi, atslēdziet iPhone.

Funkcija Find My iPhone

Funkcija Find My iPhone palīdz atrast un aizsargāt jūsu iPhone tālruni, izmantojot bezmaksas
programmu Find My iPhone citā iPhone tālrunī, iPad vai iPod touch ierīcē vai izmantojot tīmekļa
pārlūku Mac vai personālajā datorā, kurā veikta pieteikšanās vietnē www.icloud.com vai
www.me.com.

Funkcija Find My iPhone ietver šādas iespējas:

Â

Locate on a map: skatiet sava iPhone tālruņa aptuveno atrašanās vietu pilnekrāna kartē;

Â

Display a Message or Play a Sound: ļauj sastādīt ziņojumu, kas būs redzams jūsu iPhone
ekrānā, vai divu minūšu garumā pilnā skaļumā atskaņot skaņu (arī tad, ja ar zvana/klusuma
slēdzi iestatīts klusuma režīms);

Â

Remote Passcode Lock: ļauj attāli aizslēgt jūsu iPhone tālruni un izveido četrciparu kodu, ja
neesat to iestatījis iepriekš;

Â

Remote Wipe: ļauj neatklāt konfidenciālu informāciju, izdzēšot visu iPhone tālrunī saglabāto
multivides saturu un datus, tādējādi atjaunojot tālruņa rūpnīcas iestatījumus.

Svarīgi.

Lai izmantotu funkciju Find My iPhone, tai jābūt ieslēgtai iCloud vai MobileMe

iestatījumos jūsu iPhone tālrunī. Funkciju Find My iPhone var ieslēgt tikai vienā kontā.

Ieslēgt funkciju Find My iPhone,
izmantojot iCloud

Dodieties uz Settings > iCloud un ieslēdziet iestatījumu Find My iPhone.

Ieslēgt funkciju Find My iPhone,
izmantojot MobileMe

Dodieties uz Settings > “Mail, Contacts, Calendars”, pieskarieties savam
MobileMe kontam, pēc tam ieslēdziet iespēju Find My iPhone.

Sk. “iCloud” 17. lpp vai “Pasta un citu kontu iestatīšana” 16. lpp

38

3. nodaļa3

Pamatinformācija