iPhone - Bluetooth ierīces

background image

Bluetooth ierīces savienošana pārī ar iPhone tālruni

BRĪDINĀJUMS.

Lai iepazītos ar svarīgu informāciju par to, kā izvairīties no dzirdes zuduma un

droši braukt, sk. Svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatu vietnē support.apple.com/lv_LV/
manuals/iphone.

Lai Bluetooth ierīci varētu izmantot kopā ar iPhone tālruni, ierīces vispirms jāsavieno pārī.

Lai savienotu Bluetooth mikrofonaustiņu, automašīnas komplektu vai citu ierīci pārī ar
iPhone tālruni:

1

Izpildiet ierīces komplektācijā iekļautos norādījumus, kā padarīt ierīci uztveramu vai iestatīt tai

citu Bluetooth ierīču meklēšanu.

2

Dodieties uz Settings > General > Bluetooth un ieslēdziet funkciju Bluetooth.

3

iPhone tālrunī izvēlieties ierīci un ievadiet tās piekļuves atslēgu vai PIN numuru. Informāciju par

piekļuves atslēgu vai PIN sk. komplektācijā iekļautajos norādījumos.
Kad Bluetooth ierīce ir savienota pārī darbam ar iPhone, jāizveido savienojums, lai iPhone
tālrunis ierīci izmantotu zvaniem. Sk. šīs ierīces komplektācijā iekļauto dokumentāciju.
Laikā, kad iPhone tālrunis ir savienots ar Bluetooth mikrofonaustiņu vai automašīnas komplektu,
izejošie zvani tiek veikti caur ierīci. Ienākošie zvani tiek pieņemti caur ierīci, ja atbildēšanai
izmantojat ierīci, vai caur iPhone, ja atbildēšanai izmantojat iPhone.

Lai savienotu Apple bezvadu tastatūru pārī ar iPhone:

1

Dodieties uz Settings > General > Bluetooth un ieslēdziet funkciju Bluetooth.

2

Nospiediet Apple bezvadu tastatūras ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu tastatūru.

3

iPhone tālruņa sarakstā Devices atlasiet piedāvātu tastatūru.

4

Atbilstoši norādījumiem ar tastatūru ievadiet piekļuves atslēgu, pēc tam nospiediet Return.

Piezīme. Vienlaikus pārī ar iPhone tālruni var būt savienota tikai viena Apple bezvadu tastatūra.
Lai izveidotu pāri ar citu tastatūru, vispirms jāatvieno pašreizējā.

35

3. nodaļa

Pamatinformācija

background image

Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. “Apple bezvadu tastatūras lietošana” 28. lpp

Bluetooth statuss

iPhone statusa joslā ekrāna augšdaļā ir redzama Bluetooth statusa ikona:

Â

vai : Funkcija Bluetooth ir ieslēgta, un ierīces ir savienotas pārī. (Krāsa ir atkarīga no statusa

joslas pašreizējās krāsas.)

Â

: Funkcija Bluetooth ir ieslēgta, un ierīces ir savienotas pārī, taču ierīce ir ārpus diapazona vai

izslēgta.

Â

Bez Bluetooth ikonas: Funkcija Bluetooth ir izslēgta vai ierīces nav savienotas pārī.

Pārī savienotas Bluetooth ierīces atvienošana no iPhone tālruņa

Varat atvienot pārī savienotu Bluetooth ierīci, ja nevēlaties to vairs izmantot kopā ar iPhone
tālruni.

Lai atvienotu Bluetooth ierīci, kas savienota pārī:

1

Dodieties uz Settings > General > Bluetooth un ieslēdziet funkciju Bluetooth.

2

Blakus ierīces nosaukumam pieskarieties , pēc tam pieskarieties “Forget this Device”.