iPhone - Apple austiņas ar tālvadību un mikrofonu

background image

Apple austiņas ar tālvadību un mikrofonu

Apple austiņām ar tālvadības pulti, kuras iekļautas iPhone komplektācijā, ir mikrofons, skaļuma
pogas un iebūvēta poga, kas ļauj viegli atbildēt uz zvaniem un beigt sarunas, kā arī vadīt audio
un video atskaņošanu.

Vidējā poga

Pievienojiet austiņas, lai klausītos mūziku vai veiktu tālruņa zvanu. Spiediet vidējo pogu, lai
vadītu mūzikas atskaņošanu, atbildētu uz zvaniem un beigtu sarunas arī tad, kad iPhone tālrunis
ir aizslēgts.

Pauzēt dziesmu vai videoklipu

Nospiediet vidējo pogu. Nospiediet vēlreiz, lai atsāktu atskaņošanu.

Pāriet uz nākamo dziesmu

Divreiz ātri nospiediet vidējo pogu.

Atgriezties pie iepriekšējās
dziesmas

Trīsreiz ātri nospiediet vidējo pogu.

Pārtīt uz priekšu

Divreiz ātri nospiediet vidējo pogu un turiet.

Pārtīt atpakaļ

Trīsreiz ātri nospiediet vidējo pogu un turiet.

Pielāgot skaļumu

Nospiediet pogu “+” vai “–”.

Atbildēt uz ienākošu zvanu

Nospiediet vidējo pogu.

Beigt pašreizējo sarunu

Nospiediet vidējo pogu.

Noraidīt ienākošu zvanu

Nospiediet un turiet vidējo pogu aptuveni divas sekundes, pēc tam
atlaidiet. Divi klusi pīkstieni apstiprina, ka esat noraidījis zvanu.

Pārslēgties uz ienākošu zvanu
vai aizturētu sarunu un aizturēt
pašreizējo sarunu

Nospiediet vidējo pogu. Nospiediet vēlreiz, lai pārslēgtos atpakaļ uz pirmo
sarunu.

Pārslēgties uz ienākošu zvanu
vai aizturētu sarunu un beigt
pašreizējo sarunu

Nospiediet un turiet vidējo pogu aptuveni divas sekundes, pēc tam
atlaidiet. Divi klusi pīkstieni apstiprina, ka esat beidzis pirmo sarunu.

Izmantot Siri vai balss vadību

Nospiediet un turiet vidējo pogu. Sk. . nodaļu “Siri” 41. lpp vai “Balss
vadība” 31. lpp

Ja, saņemot zvanu, ir pievienotas austiņas, zvana signālu atskaņo gan iPhone skaļrunis, gan
austiņas.