iPhone - Akumulators

background image

Akumulators

iPhone tālrunim ir iekšējs akumulators.

Akumulatora uzlāde

BRĪDINĀJUMS.

Lai iepazītos ar svarīgu drošības informāciju par iPhone tālruņa uzlādi, sk.

Svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatu vietnē support.apple.com/lv_LV/manuals/iphone.

Ikona ekrāna augšējā labajā stūrī parāda akumulatora uzlādes līmeni vai tā uzlādes statusu. Varat
arī skatīt akumulatora uzlādes procentuālo vērtību. Dodieties uz Settings > General > Usage un
ieslēdziet iestatījumu zem Battery Usage.

Notiek uzlāde

Uzlādēts

Lai lādētu akumulatoru: pievienojiet iPhone tālruni elektrības kontaktligzdai, izmantojot
komplektācijā iekļauto doka savienotāja–USB kabeli un USB strāvas adapteri.

Piezīme. iPhone tālruņa pievienošana elektrības kontaktligzdai var ierosināt iCloud
dublējuma izveidi vai bezvadu iTunes sinhronizāciju. Sk. “iPhone dublējumu izveide” 190. lpp
un “Sinhronizācija ar iTunes” 18. lpp
Lai uzlādētu akumulatoru un sinhronizētu iPhone tālruni: savienojiet iPhone tālruni ar datoru,
izmantojot komplektācijā iekļauto doka savienotāja–USB kabeli. Vai savienojiet iPhone tālruni ar
datoru, izmantojot komplektācijā iekļauto kabeli un doku, kas pieejams atsevišķi.

36

3. nodaļa3

Pamatinformācija

background image

Ja vien datora tastatūrai nav lieljaudas USB 2.0 porta, iPhone tālrunis jāsavieno ar paša datora
USB 2.0 portu.

Svarīgi.

iPhone akumulators var tikt iztukšots, nevis uzlādēts, ja iPhone tālrunis ir pievienots

izslēgtam vai gaidstāves režīmā esošam datoram.

Ja lādējat akumulatoru laikā, kad sinhronizējat vai lietojat iPhone tālruni, uzlāde var aizņemt
vairāk laika.

Svarīgi.

Ja iPhone akumulatoram ir zems uzlādes līmenis, tālrunis var rādīt vienu no šiem

attēliem, kas norāda, ka iPhone tālrunis ir jālādē līdz desmit minūtēm, lai to varētu izmantot.
Ja iPhone akumulatoram ir ārkārtīgi zems uzlādes līmenis, displejs var būt tukšs līdz pat divām
minūtēm, pirms tiek parādīti attēli, kuri apzīmē zemu uzlādes līmeni.

vai

Akumulatora darbības laika maksimizēšana

iPhone tālrunī tiek izmantots litija jonu akumulators. Lai uzzinātu vairāk par to, kā maksimāli
paildzināt iPhone akumulatora darbības laiku, apmeklējiet www.apple.com/batteries.

Akumulatora maiņa

Akumulatoriem ir ierobežots uzlādes ciklu skaits, un galu galā tie, iespējams, būs jāmaina.
iPhone akumulatoru nevar nomainīt pats lietotājs; to var izdarīt tikai pilnvarots pakalpojumu
sniedzējs. Lai saņemtu plašāku informāciju, dodieties uz www.apple.com/lv/batteries/
replacements.html.