iPhone - Treniņu rezultātu sūtīšana uz vietni nikeplus.com

background image

Treniņu rezultātu sūtīšana uz vietni nikeplus.com

Vietnē nikeplus.com varat izsekot savai izaugsmei noteiktā laika periodā, skatīt visu iepriekšējo
treniņu ierakstus, uzstādīt mērķus un sekot to izpildei, kā arī salīdzināt savus rezultātus ar citu
lietotāju rezultātiem. Varat par sacensties ar citiem Nike + iPod lietotājiem, piesakoties tiešsaistē
pieejamajiem uzdevumiem.
Lai no iPhone tālruņa sūtītu treniņu datus uz vietni nikeplus.com pa bezvadu
savienojumu:
kad iPhone tālrunim ir interneta savienojums, atveriet programmu Nike + iPod,
pieskarieties History, pēc tam pieskarieties “Send to Nike+”.

Skatīt savu treniņu rezultātus
vietnē nikeplus.com

No programmas Safari dodieties uz vietni nikeplus.com, piesakieties savā
kontā un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

150

29. nodaļa29

Nike + iPod

background image

iBooks

30