iPhone - Sensora sasaiste

background image

Sensora sasaiste

Programma Nike + iPod treniņu datus saņem, izmantojot pie kurpes piestiprināma sensora
(jāiegādājas atsevišķi) signālu. Kad pirmoreiz sākat treniņu, jums tiek piedāvāts aktivizēt sensoru,
un sensors automātiski tiek sasaistīts ar iPhone tālruni. Lai sensoru sasaistītu ar iPhone tālruni,
varat izmantot arī Nike + iPod iestatījumus.

148

background image

Programma Nike + iPod vienlaikus var būt saistīta tikai ar vienu sensoru. Ja vēlaties lietot
atšķirīgu sensoru, izmantojiet sadaļas Nike + iPod iestatījumus, lai veiktu sasaisti ar jauno
sensoru.
Lai piesaistītu sensoru iPhone tālrunim: piestipriniet sensoru kurpei, pēc tam dodieties uz
Settings > Nike + iPod > Sensor.

Piesaistīt citu sensoru iPhone
tālrunim

Dodieties uz Settings > Nike + iPod > Sensor un pieskarieties Link New.