iPhone - Programmas Nike + iPod aktivizēšana

background image

Programmas Nike + iPod aktivizēšana

Programma Nike + iPod nav redzama sākuma ekrānā, kamēr tā nav ieslēgta.

Palīdzību par programmas Nike + iPod iestatīšanu sk. Nike + iPod dokumentācijā.
Lai ieslēgtu programmu Nike + iPod: dodieties uz Settings > Nike + iPod.