iPhone - Par programmu Nike + iPod

background image

Par programmu Nike + iPod

Ja jums ir Nike + iPod sensors (jāiegādājas atsevišķi), programma Nike + iPod skriešanas vai
soļošanas treniņa laikā sniedz balss komentārus par ātrumu, attālumu, pagājušo laiku un
patērētajām kalorijām. Varat sūtīt informāciju par savu treniņu uz vietni nikeplus.com, kur varat
sekot savam progresam, uzstādīt mērķus un pieņemt dažādus izaicinājumus.

Pārskatīt savu

treniņu vēsturi

Kalibrēt, ņemot

vērā pēdējo treniņu

Izvēlēties treniņa veidu

Izvēlēties

standarta

treniņu

Izvēlēties

vai izveidot

pielāgotu treniņu