iPhone - Par programmu Voice Memos

background image

Par programmu Voice Memos

Programma Voice Memos ļauj iPhone tālruni lietot kā portatīvu ieraksta ierīci, izmantojot
iebūvēto mikrofonu, iPhone vai Bluetooth austiņu komplekta mikrofonu vai piemērotu ārēju
mikrofonu. Ar iebūvēto mikrofonu veiktajiem ierakstiem ir tikai mono kanāls, taču varat iegūt
stereo ierakstu, izmantojot ārēju stereo mikrofonu.

Piezīme. Ārējiem mikrofoniem jābūt paredzētiem darbam ar iPhone austiņu ligzdu vai doka
savienotāju. Tās ir, piemēram, Apple austiņas vai pilnvaroti trešās puses piederumi, kuriem ir
Apple logotips “Made for iPhone” vai “Works with iPhone”.

Sākt, pauzēt vai pārtraukt ierakstu

Ieraksta līmenis

Skatīt savu

ierakstu sarakstu