iPhone - Ierakstu pārvaldība un kopīgošana

background image

Ierakstu pārvaldība un kopīgošana

Ierakstam tiek pievienota atzīme par ieraksta laiku.
Lai pievienotu ierakstam atzīmi: blakus ierakstam pieskarieties , ekrānā Info pieskarieties ,
pēc tam izvēlieties atzīmi vai izvēlieties Custom.

Dzēst ierakstu

Pieskarieties ierakstam sarakstā, pēc tam pieskarieties Delete.

Skatīt ieraksta datus

Blakus ierakstam pieskarieties

.

Nosūtīt ierakstu pa e-pastu vai
īsziņā

Pieskarieties ierakstam sarakstā, pēc tam pieskarieties Share.

146

28. nodaļa28

Voice Memos