iPhone - Ieraksta klausīšanās

background image

Ieraksta klausīšanās

Lai atskaņotu ierakstu: pieskarieties , pieskarieties piezīmei un pieskarieties . Pieskarieties ,
lai pauzētu.

Saīsināt ierakstu vai

piešķirt tam citu iezīmi

Klausīties ierakstu

Pievienot ierakstu e-pasta

ziņojumam vai īsziņai

Velciet, lai pārietu uz

jebkuru vietu.

Pārslēgt skaļruni un uztvērēju

Pāriet uz jebkuru vietu ierakstā

velciet atskaņošanas atzīmi pa meklēšanas joslu.

Klausīties, izmantojot iebūvēto
iPhone skaļruni, nevis uztvērēju

Pieskarieties Speaker.

Saīsināt ierakstu

Blakus ierakstam pieskarieties

, pēc tam pieskarieties Trim Memo.

Velciet skaņas laukuma robežatzīmes, pēc tam pieskarieties , lai
noklausītos pagaidu variantu. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus un pēc
tam pieskarieties Trim Voice Memo, lai saglabātu. Nogrieztās daļas nevar
atgūt.