iPhone - Balss piezīmju kopīgošana ar datoru

background image

Balss piezīmju kopīgošana ar datoru

iTunes var sinhronizēt balss piezīmes ar iTunes bibliotēku brīdī, kad savienojat iPhone ar savu
datoru.

Pēc balss piezīmju sinhronizācijas ar programmu iTunes tās paliek programmā Voice Memos līdz
brīdim, kad tās izdzēšat. Ja izdzēšat balss piezīmi no iPhone tālruņa, tā netiek izdzēsta no iTunes
atskaņošanas saraksta Voice Memos. Taču gadījumā, ja dzēšat balss piezīmi no iTunes, tā tiek
izdzēsta no iPhone tālruņa nākamajā reizē, kad to sinhronizējat ar iTunes.
Lai sinhronizētu balss piezīmes ar iTunes: savienojiet iPhone tālruni ar savu datoru un iTunes
ierīču sarakstā atlasiet iPhone. Ekrāna augšmalā atlasiet Music (starp Apps un Movies), atlasiet
Sync Music, atlasiet “Include voice memos” un noklikšķiniet uz Apply.

Balss piezīmes no iPhone tālruņa tiek parādītas iTunes atskaņošanas sarakstā Voice Memos.

147

28. nodaļa

Voice Memos

background image

Nike + iPod

29