iPhone - Virziena noteikšana

background image

Virziena noteikšana

Lai noteiktu, kādā virzienā ir pavērsts iPhone tālrunis: turiet iPhone plakaniski savā plaukstā
paralēli zemei. Virziens tiek parādīts ekrāna augšmalā, bet apakšmalā tiek parādīta atrašanās
vieta.

Pārslēgties starp īsto un
magnētisko ziemeļpolu

Pieskarieties .